Средновековен топъл период

Средновековният топъл период или още и Средновековен климатичен оптимум е времето в широки рамки от около 800 г. до 1300 г., а в тесни 10 – 14 век. [1]

Средните температури – реконструкция за последните 2000 години

През този период времето в Европа като цяло се затоплило и средногодишните температури били значително по-високи от тези през предходния период довел до Велико преселение на народите, както и от последващия Малък ледников период.

Средновековният топъл период бил една от причините за изчезването на Картаген с прилежащата му картагенска хора в исторически план, тъй като земята около античния град се обърнала на пустиня. За сметка на това, колонизацията на европейския север – Скандинавия и Североизточна Европа белязала своето начало.

Средновековният топъл период също допринесъл неимоверно за оформянето като град на днешния метрополис на Москва.

ИзточнициРедактиране

  1. Bradley, Raymond S. Climate System Research Center. „Climate of the Last Millenium.“ 2003. 23 февруари 2007. [1], Приступљено 25. 4. 2013.