Тази статия е за възрожденеца от Воден. За този от Копривщица вижте Стоян Чалъков.

Стоян (Стоянчо) Тръпков Чалъков е български възрожденски деец от Южна Македония.[1][2]

Стоян Чалъков
български общественик
Роден
Семейство
ДецаАндрей Стоянов
Тръпче Стоянов
Началото на кирилския лист на Пасхалното евангелие
Гръцкият и кирилския текст на Пасхалното евангелие

Биография

редактиране

Роден е в южномакедонския град Воден, тогава в Османската империя, днес Едеса, Гърция. Работи като учител и лекар на Воден. Баща му Тръпко Чалъков е влиятелен християнин в Южна Македония, назначен със султански ферман за вилаетски коджабашия на 362 български села във Воденска, Берска, Костурска околия, та чак до град Янина в Епир.[1]

Синове на Стоян Чалъков са българските общественици Тръпче Стоянов и Андрей Стоянов.

Превод на Пасхалното евангелие

редактиране

Чалъков превежда Пасхалното евангелие - Първа глава 1-17 стих от Евангелието от Йоана, с кирилско и гръцко писмо „на простаго виговоръ болгарскагѡ: за тій болгары, кои не знаютъ читати книга писаниіа болгарска, сѣдящій по вся земля Македѡнская – Солунская, Вардарская, Воденская, Пазарская и Серская державамъ“. Евангелието е запазено на два ръкописни листа под номерация 9-14, написани с червено мастило. Единият е с кирилица, а другият е със същото съдържание, но текстът е изписан с гръцката азбука. Евангелието е четено при управлението на владиката Никодим Воденски, който допуска българския език в храмовете във Воденската епархия. Според изследователя на ръкописа Иван Кандиларов той е интересен принос към историята на постепенното преминаване от гръцко към българско кирилско писмо при българите в Югозападна Македония. Езикът в някои стихове е според воденския говор с църковнославянизми. Преписването е по църковно-славянския текст, в който, за пояснение и допълнение, в скоби са внасяни и простонародни български думи и изречения. Общо в 17-те стиха Чалъков внася 25 прибавки. От поясненията на Чалъков личи ясно и вярно разбиране на смисъла на текста. Съдейки по номерацията на листата, текстът е бил много по-дълъг. Чалъков изрично подчертава, че Македония е българска земя.[1]

Ѡ святаго Пасха

Овѡ святое еѵаггеліе Іѡанновѡ Богословомъ: толкованъ есть на простаго виговоръ болгарскакѡ: за тій болгары кои незнаютъ читати книга Писаніа болгарска: съдящій по вся земля македѡнская: солунская, вардарская, воденская, пазарская, и серская державамъ. Панеже грҍческій архіерей возбраняютъ ихъ якѡ да отъ нынҍ читающій людей да разумҍваютъ егда слышатъ слово Божій. Аминъ

Родословие

редактиране
 
 
 
 
 
 
 
Тръпко Чалъков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стоян Чалъков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Андрей Стоянов
(1838 – 1910)
 
 
 
Тръпче Стоянов
(1833 – 1915)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Николай Стоянов
(1933 – 1968)
 
Апостол Тръпчев
 
Анна Кандиларова
(1865 – 1941)
 
Георги Кандиларов
(1851 – 1943)