Отваря главното меню

Николай Стоянов (ботаник)

български ботаник
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Николай Стоянов.

Академик Николай Андреев Стоянов е български ботаник, който е сред основоположниците на ботаниката в България.

Николай Стоянов
български ботаник, академик
Роден
Починал

Образование Софийски университет
Научна дейност
Област биология
Образование Софийски университет
Работил в Софийски университет
Институт по ботаника при БАН

Бил е дългогодишен преподавател в Софийския университет, основател и първи директор на Института по ботаника при БАН (наследен през юли 2010 г. от Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания[1]).

БиографияРедактиране

 
Паметна плоча на акад. Стоянов на ул. Гладстон, София
 
Сградата на ул. Уилям Гладстон 48[2] – дом на акад. Стоянов и писателя д-р Милчо Радев

Николай Стоянов е роден в град Гродно, Русия (днес в Беларус). През 1903 г. е приет да следва в Агрономическото отделение на Киевския политехнически университет, но през 1906 г. е интерниран за революционна дейност. Бяга в България през 1909 г., където през 1911 г. завършва естествени науки в Софийския университет.[3]

Прави специализации по ботаника в Германия (1911 – 1912, 1924 – 1925), Австрия и Великобритания (1924 – 1925).[3]

Между 1913 и 1951 г. е преподавател в Софийския университет[4][5], като от 1926 до 1930 г. е извънреден професор, а от 1930 г. – редовен професор. В Агрономо-лесовъдския факултет на СУ завежда катедрата по земеделска ботаника между 1930 и 1936 година и заема деканския пост през 1931 – 1932 г. В периода от 1936 до 1951 г. е професор и ръководител на катедрата по систематика на растенията и растителна география към Физико-математическия факултет на СУ.[3]

През 1923 година Николай Стоянов става член-съосновател на Българското ботаническо дружество. През 1947 г. става основател и първи директор (до 1962 г.) на Института по ботаника с ботаническа градина към Българската академия на науките.[3] Същевременно в периода 1951 – 1956 г. е секретар на отделение „Биологически и медицински науки“ при БАН. Между 1956 и 1959 г. заема поста главен научен секретар на БАН.[5][3]

Научни приносиРедактиране

Научните интереси и преподавателска дейност на акад. Николай Стоянов са свързани със систематиката на висшите растения и растителната география, в частност на Балканския полуостров и в България. Автор е на 190[6] научни труда, публикувани в България и в чужбина, както и на множество учебници, в т.ч. по земеделска ботаника (1932) и растителна география (1951).

Заедно с Борис Стефанов пише съчинението „Флора на България“ (издадено за първи път през 1925 г. и неколкократно допълвано и преиздавано), в което са посочени 2936 вида папратовидни, голосеменни и покритосеменни растения.[7] Николай Стоянов установява над 400 растителни таксони, нови за науката, и поставя началото на геоботаничните и палеоботаничните изследвания в България. Извършва проучвания върху съвременната и историческата растителна география на Балканския полуостров и посвещава отделни научни трудове на растителността на Пирин и Славянка, Софийската равнина и дунавските острови.

Автор е на оригинално фитоклиматично райониране на България и е дискутирал въпросите на аклиматизацията на растенията. Разработвал е също и проблеми по флористика, морфология на растенията и растителна екология. Автор е и на множество научно-популярни статии.

За научните си постижения е награден с орден „Георги Димитров“, носител на Димитровска награда през 1950 г.[5]

Основни трудовеРедактиране

 • Стоянов, Н., Стефанов, Б. „Флора на България“ (в 2 тома, 4 издания: 1924 – 26, 1933, 1948 и 1965 – 1966, последното издание заедно с Б. Китанов)
 • Стоянов, Н. „Опит за характеристика на главните фитоценози в България“, Год. на СУ, ФМФ, кн. 3, 1941
 • Стоянов, Н., Китанов, Б. „Диви полезни растения в България“, София, 1960

ЛитератураРедактиране

 • Китанов, Б., Велинова, Л., „Николай Стоянов. Биобиблиография“, София, 1955
 • Маркова, М. „Сто години от рождението на акад. Николай А. Стоянов“ (сборник трудове), Издателство на БАН, София, 1988
 • Станев, С. Първостроители на българската ботаника, Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2001

ИзточнициРедактиране

 1. Информация за Института по ботаника към БАН
 2. Николай Стоянов, акад. паметна плоча, Регистър на паметниците в София
 3. а б в г д Голяма енциклопедия „България“, том 11, стр. 4265 – 4266
 4. Биографична информация за Николай Стоянов, persons-info.com
 5. а б в Биографична информация за акад. Николай Стоянов, dic.academic.ru
 6. Постер с биографична информация за акад. Николай Стоянов по повод 120 г. от рождението му, сайт на Българско ботаническо дружество
 7. „Български ендемити“, Славчо Петров, сп. Космос, кн. 2/1964, стр. 26