Стружко благотворително братство

благотворителна организация

Стружкото благотворително братство „Братя Миладинови“ е патриотична и благотворителна обществена организация на македонски българи от град Струга, съществувала в българската столица София от 1899 година.[1] Братството е закрито след Деветосептемврийския преврат в 1944 година от комунистическата власт.

Стружко благотворително братство
Информация
Типблаготворителна организация
Основана1899 г.
Положениенесъществуваща
СедалищеСофия
Езицибългарски

История Редактиране

Братството е основано в 1899 година като подразделение на Македонската организация.

На 15 май 1913 година трима представители на Братството подписват Меморандума от сдружената македонска емиграция.[2]

След войните братството е възстановено като Охридско-Стружко.[1]

В 1922 година група стружани решават да се обособят в самостоятелно братство. Противници на тази идея са Милан Матов, Георги Чакъров, Лев Попов, Живко Гълъбов, Никола Мушмов. Въпреки това братството е основано, а противниците без Мушмов по-късно се присъединяват към него.[1]

Учредителното събрание е проведено в дома на Иван Миладинов на 22 март 1922 година. На него се избира настоятелство и устав, който е утвърден от Министерството на народното просвещение н 31 май 1922 година. За членове на настоятелството са избрани Иван Миладинов - председател, архитект Зарко Спасов - подпредседател, Владимир Асенков - секретар, Кръстьо Д. Попов - касиер, Димитър Дудулов - библиотекар информатор, Евсевия Деребанов - помощник-касиер и Георги Дудулов - съветник.[1] Освен избраните на събранието присъстват Сл. Самарджиев, Иван Деребанов, Стефан Деребанов, Милан Спасов, Васил и Владо Попевтимови, Л. Мисов, Никола Ст. Матов, Иван Янков, Никола Белев, Елисавета Миладинова и Анастас Миладинов.[3]

От 1922 до 1929 година в настоятелството са избирани: председатели: Иван Миладинов (4 години и 3 години делегат на Македонския конгрес), Живко Гълъбов (1 година), Иван Хаджов (1 година и 3 години делегат), свещеник Лев Попов (1 година и 3 години делегат); подпредседатели: Зарко Спасов (1 година), Климент Хаджов (2 години и 1 година делегат), Христо Миладинов (1 година и 1 година делегат), Велика Панова Наумова (2 години и 1 година делегат) Климент Миладинов (1 година); секретари: Владо Асенков (1 година), Георги Карамитрев (1 година и 1 година делегат), Христо Попевтимов (2 години), Христо Миладинов (1 година), Н. Н. Чакъров (1 година); касиери: Кръстьо Д. Попов (7 години), Сашо Попов (1 година), Ангел Дудулов (1 година); подсекретари: Елисавета Миладинова (1 година); библиотекари информатори: Димитър Дудулов, Ангел Дудулов, Христо Миладинов; помощник-касиери: Евсевия Деребанова, Васил Попевтимов, Секула Христов; съветници: Георги Дудулов, Васил Попевтимов, Иван Деребанов, Секула Христов, Тасе Христов, Ангел Дудулов, Д. Кузманов и П. Пеев; делегати: Милан Матов, Наум Асенков, Тасе Христов.[3]

През 1941 година председател на братството е Христо Миладинов.[4]

Бележки Редактиране

  1. а б в г Миладиновъ, Иванъ Ан. Исторически албумъ на гр. Струга. София, 1930. с. 47.
  2. Македония : Сборник от документи и материали. София, Българска академия на науките. Институт за история. Институт за български език, Издателство на Българската академия на науките, 1978. с. 590.
  3. а б Миладиновъ, Иванъ Ан. Исторически албумъ на гр. Струга. София, 1930. с. 48.
  4. ЦДА, ф.1960к, оп.1, а.е.32, л.2