Тектонските плочи са литосферни плочи, които съставляват земната кора, включително и тази под морските басейни. Тези плочи са в постоянно движение, предизвикано от физичните процеси, които протичат под земната кора, т.е. в мантията. Това явление е известно под термина Тектоника на плочите. Тази сила е основополагаща за формирането облика на повърхността на планетата Земя.

Карта на света, с границите на отделните тектонски плочи

Тектониката на плочите се характеризира с „отдалечаване“ и „сближаване“. Отдалечаването се появява, когато две плочи се отдръпват една от друга и се формира нова кора, която излиза на повърхността. Сближаването се появява, когато две плочи се сблъскат и краят на едната се пъхне под другата, изчезвайки в земната мантия.

Земната повърхност е изградена от два типа земна кора; по-тънка, характерна за океанското дъно, която достига до 8 km дебелина, и по-масивна, изграждаща континентите, с дебелина до 40 km.

Видове тектонски плочи редактиране

Първостепенни редактиране

Съществуват седем големи основни плочи:

Второстепенни редактиране

Третостепенни редактиране

Източници редактиране