Щит (геология)

голям район открити докамбрийски вулканични и метаморфни скали, които образуват тектонски стабилни зони

Щит в геологията е голям район открити докамбрийски вулканични и метаморфни скали, които образуват тектонски стабилни зони.[1] Във всички случаи възрастта на тези скали е по-голяма от 570 милиона години и понякога датират отпреди 2 до 3,5 милиарда години.[2] Те са слабо засегнати от тектонските събития след края на докамбрий и са относително равни региони, където процесите на образуване на планини и разломи са силно намалени, в сравнение с активността, която се наблюдава по границите на щитовете и границата между тектонските плочи.

  Щитове

Терминът щит, описващ този тип географски регион, се появява в края на 19 век, благодарение на австрийския геолог Едуард Зюс и книгата му Das antlitz der erde (Лицето на Земята).[3]

Щитове се срещат на всички континенти.

Литология редактиране

Щит е тази част от континенталната кора, при която обикновено докамбрийски фундамент се показва обширно на повърхността. Самите щитове могат да са много сложни: съставени са от широки райони гранитоидни или гранодиоритни гнайсове, обикновено с тоналитен състав, и съдържат пояси от седиментни скали, често заобиколени от нискокачествени вулканично-седиментни слоеве. Изчислено е, че над 50% от повърхността на щитовете на Земята са съставени от гнайс.[4]

Ерозия и земни форми редактиране

Бидейки относително стабилни райони, релефът на щитовете е стар и с елементи като пенеплени, оформени през докамбрийските времена. Най-старият пенеплен в даден щит се нарича „основен пенеплен“.[5]

Земните форми и плитките отлагания на северните щитове са били обект на заледяване и се различават от тези, които се намират по-близо до екватора.[5] Релефът на щита, включително пенеплените, може да бъде защитен от ерозия по различни начини.[5][6] Повърхностите на щитовете в субтропичен и тропичен климат, които са били открити за достатъчно време, могат да се превърнат в силикати, ставайки издръжливи и почти неподатливи на ерозия.[6] Ерозията на пенеплените от ледници в щитовете е ограничена.[6][7] В Балтийския щит средната ледникова ерозия през кватернер достига десетки метри, въпреки че разпределението не е равномерно.[7] За да е ефективна ледникова ерозия в щитовете е нужен дълъг „период на подготовка“ с изветряне под неледникови условия.[6]

Списък с щитове редактиране

Източници редактиране

  1. Kearey, Philip. The New Penguin Dictionary of Geology. 2001. с. 243.
  2. Canadian Shield
  3. The face of the earth (Das antlitz der erde)
  4. Austrheim, Håkon и др. The Proterozoic Hustad igneous complex: a low strain enclave with a key to the history of the Western Gneiss Region of Norway // Precambrian Research 120. 2003. с. 149 – 175.
  5. а б в Fairbridge, Rhodes W. и др. Cratonic erosion unconformities and peneplains // The Journal of Geology 88 (1). 1980. с. 69 – 86.
  6. а б в г Fairbridge, Rhodes W. Cyclical patterns of exposure, weathering and burial of cratonic surfaces, with some examples from North America and Australia // Geografiska Annaler 70 A (4). 1988. с. 277 – 283.
  7. а б Lidmar-Bergström, Karna. A long-term perspective on glacial erosion // Earth Surface Processes and Landforms 22. 1997. с. 297 – 306.