Теодор Капидан (на румънски: Theodor Capidan) е виден румънски езиковед, академик на Румънската академия.

Теодор Капидан
Theodor Capidan
румънски лингвист

Роден
Починал

Образование Лайпцигски университет
Научна дейност
Област Лингвистика

БиографияРедактиране

Капидан е роден в град Прилеп, във влашко семейство. Сестра му Севастия е жена на Йон Караника и майка на Нику Караника. Учи в родния си град, а по-късно в лицей в Букурещ. Защитава докторат по филология при Густав Вайганд в Лайпциг. Започва работа като асистент в Балканския институт в Лайпциг, преподава румънски език във Висшето търговско училище в Солун (1902 - 1919), води курс по арумънски език („трансдунавски диалект“) в Университета в Клуж-Напока (1924 - 1937), където става професор и декан. От 1928 година е член-кореспондент, а от 1935 - акедемик на Румънската академия. В 1937 година става професор по романски езици в Букурещкия университет, а от 1948 работи в Института по езикозание в Букурещ.

Автор е на много монографии върху румънския и арумънски, мегленорумънския и истрорумънския език, както и на етнографски изследвания.

ТрудовеРедактиране

Капидан е автор на три тома под общото заглавие Meglenoromânii (Мегленорумъните):

  • I. Istoria şi graiul lor, Ed. Cultura Naţională, Bucureşti, 1925;
  • II. Literatura populară la meglenoromâni;
  • III. Dicţionar meglenoromân, Academia Română.

Изследвания върху арумънския:

  • Fărşeroţii: studiu lingvistic asupra românilor din Albania, Cluj, 1930;
  • Aromânii: dialectul aromân, studiu lingvistic, Bucureşti, 1932.[1][2]

Външни препраткиРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Jana Balacciu, Rodica Chiriacescu, Dicţionar de lingvişti şi filologi români, Bucureşti, Editura Albatros, 1978, p. 89-91.
  2. Mircea Borcilă, Opera lingvistică a lui Theodor Capidan, în „Cercetări de lingvistică”, XXIV, 1979, nr. 2, p. 129-144.