Технокрация

Управление на учените, инженерите и други експерти

Технокрацията е форма на управление, при която учените и техническите експерти управляват и взимат важните решения за обществото. Терминът придобива значение през 1932 година.

Форми на управление
Част от поредиците за Политика

Списък на формите на управление

Портал Политика

През годините са се оформили различни групи от технократично ориентирани учени, писатели и други свързани с идеите на термоикономика, биоикономика и противници на пазарната икономика. Тези идеи преоткриват концепцията на „Енергийно счетоводство“ (Energy Accounting) базирана система, като противоположна на паричната система и идея за социален дизайн, базиран на термодинамика. Текнокръси Инкорпорейтед (Technocracy Incorporated) става доминираща група и става популярно социално движение през 30-те години, като преодължава да е активна и до днес. Движението нарича себе си образователна и изследователска организация и продължава да е поддръжник на технологичния дизайн за Северна Америка.