Трибалите (Triballi/Triballoi, на гръцки: Τριβαλλοί) са една от тракийските племенни общности, населявали земите между Стара планина и реките Велика Морава, Дунав и Искър.

Трибалски поселения
Територията на Трибалите

Трибалите са споменати за пръв път от Херодот (ок. 490 – 424 пр.н.е.) в „Истории“ (4, 49). Тук той нарича една равнина на тях (πεδίον Τριβαλλικόν). [1]

През 424 пр.н.е. трибалите отблъскват одриския цар Ситалк [2], през 376 пр.н.е. начело с цар Халес воюват срещу Абдера на Адриатическо море [3], през 339 пр.н.е. в този период достигат до Добруджа. успешно отблъскват инвазията и на Филип II Македонски през 339 г.пр.Хр.[4],

а през 335 пр.н.е. начело с цар Сирм воюват срещу Александър III Македонски като са описани три битки. Първата на Хемус в която Александър III Македонски убива 3000 защитника. След това при при р. Роса и третата при остров Певка където се отеглил цар Сирм и част от населението на Мизия. Опита на Александър III Македонски да превземе острова претърпява неуспех затова се прехвърля на север в земите на даките. В крайна сметка Александър III Македонски и Сирм се помиряват (според Ариан).

Александър Македонски се впечатлява от бойните качества на трибалите и ги кани да участват в похода му против Персия, в който те много му помагат с тяхната пехота.[5].

Нова заплаха за трибалите започва през 298 г.пр.Хр. когато келтите (галите) нахлуват от Панония по течението на р. Дунав и успяват да изтласкат трибалите на изток от р. Морава. Втория поход на келтите през 280/279 г.пр.Хр. отново изтласква трибалите на изток към р. Цъбър и р. Искър. Въпреки първоначалните успехи на келтите този поход е неуспешен за тях като впоследствие продължават на юг. Близо 150 години трибали и келти си съперничат за територията между р. Искър и р. Морава, като това съперничество има негативен демографски характер особено след появяването на Римската държава на Балканите.

От 135 г.пр.Хр. започва завладяването на тибалите от Рим. Въпреки воините и няколкото въстания трибалите са покорени през 84 г.пр.Хр. За последно трибалите се споменават през 3-ти век сл.Хр. Означението и отъждествяването в някои византийски източници на сърбите с трибалите е анахронизъм. [6][7]

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. The Cambridge ancient history: The prehistory of the Balkans ..., Band 3, Teil 1, John Boardman, Cambridge University Press 1982, Seite 837
  2. Hans Volkmann: Sitalkes 1. Der Kleine Pauly (KlP). Band 5, Stuttgart 1975, Sp. 215.
  3. Диодор 15, 36; Еней Тактик 15, 8 – 10.
  4. Interpreting a classic: Demosthenes and his ancient commentators, Craig A. Gibson, University of California Press, 2002, S. 130.
  5. Ruth Sheppard: Alexander der Große und seine Feldzüge. Konrad Theiss Verlag, Stuttgart 2009, ISBN 3806222460, S. 69.
  6. otizvora.com
  7. Byzantinisches Archiv, Band 19 Polypleuros nous, Cordula Scholz, Georgios Makris, Leipzig/München, 2000, S. 187

Външни препраткиРедактиране