Триозите са монозахариди изградени от три въглеродни атома. Съществуват само две триози, една алдотриоза (глицералдехид) и една кетотриоза (дихидроксиацетон). Триозите взимат важно участие в процеса на гликолизата. От тях се образуват лактат и пируват съответно.

D-Алдотриозата е D-глицералдехид

D-glyceraldehyde-2D-skeletal.png

Кетотриозата е дихидроксиацетон:

Dihydroxyacetone.png

Вижте същоРедактиране