Уикипедия:Възвръщане

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Всеки път, когато дадена страница бива редактирана, новата версия се запазва в историята на страницата, заедно с всички останали по-стари версии. Уики-софтуерът позволява версиите на страниците не само да се разглеждат, но и да се възвръщат към предишни състояния. Това обикновено се налага, когато страницата е станала обект на вандализъм.

Всички потребители, и регистрираните и нерегистрираните, могат да връщат версии. Потребителите, които се ползват с правото „патрул“ (т.е. патрульори, администратори и бюрократи), имат на разположение още един вид възвръщане, което е прието да се нарича отмяна (rollback).

Варианти на възвръщане редактиране

Има различни варианти за възвръщане на предишна версия на страница. При всички тях трябва първо да се отвори и прегледа историята на страницата.

Автоматично връщане на една редакция
След всяка версия в историята на страницата има в скоби препратка, която изглежда така: (връщане).
Първоначално може да се върне само една, последната, редакция. При щракване на линка се извежда съобщението „Редакцията може да бъде върната. Прегледайте долното сравнение и се уверете, че наистина искате да го направите. След това съхранете страницата, за да извършите връщането.“ и се генерира автоматичното резюме „Премахната редакция <номер> на <потребител> (б.)“. Съхранете редакцията си.
Т.е. не може отначало да се възвърне някоя по-стара редакция. При опит се извежда съобщението „Редакцията не може да бъде върната поради конфликтни междинни редакции.“.
За да се анулира такава по-стара редакция, трябва последователно да са били възвърнати всички предишни редакции. Тогава препратката връщане ще е използваема, нищо че впоследствие действията по връщане са се отразили в историята и няма да е последна. Такова последователно връщане обаче е неефективно, когато желаната версия е много „надолу“ в историята, тъй като означава да се правят нови копия на междинните (и също нежелани!) версии на страницата, с което само се „пълни“ историята.


Затова по-добре извършете:

Ръчно връщане на няколко редакции накуп
Ако желаната версия, към която искате да възвърнете страницата, не е предпоследната, по-лесно можете да възвърнете, като първо я изберете от историята, а после я отворите в режим на редактиране. Отгоре се появява съобщението „ВНИМАНИЕ: Редактирате остаряла версия на страницата. Ако съхраните, всякакви промени, направени след тази версия, ще бъдат изгубени.“ Ако сте сигурни, че това е версията, към която искате да възвърнете страницата, не се притеснявайте и спокойно съхранете страницата, като преди това отбележите в полето Резюме, че съхранявате стара версия. Това е необходимо, тъй като в този случай няма да се генерира автоматично резюме. Най-информативно е да копирате информацията за датата и часа на версията и името на редактора, към чиято версия възвръщате и/или обосновка на възвръщането. Неудобството на този вид възвръщане е, че трябва да се прави изцяло ръчно.


Тези два вида възвръщане са достъпни за нерегистрираните потребители и за повечето регистрирани. Патрульорите (в това число администратори и бюрократи) имат на разположение още един вид възвръщане, което е прието да се нарича отмяна (rollback):

Автоматично връщане накуп на няколко редакции на един потребител в една страница
Става въпрос за автоматично възвръщане на блок от един или повече последователни приноси, направени от последния потребител, редактирал дадена страница. Ако той е направил две или повече последователни нежелани редакции, патрульорът може да ги отмени накуп. За сравнение, потребител без статут на патрульор може автоматично да върне само последната една от поредица редакции на друг потребител.
В интерфейса си администраторите и патрульорите виждат тази опция, като последната версия в историята на страницата е последвана от препратките: (отмяна | връщане). При отмяната се генерира автоматично резюме „Премахнати редакции на <потребител> (б.), към версия на <предпоследен-потребител>“.
Забележка: Не може да се прави автоматична отмяна на редакциите на различни потребители в дадена страница, нито автоматична отмяна на всичките приноси на даден потребител по различни страници.