Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Администратор
Потребител в Уикипедия с малко повече права и задължения. Вижте Уикипедия:Администратори.
Беседа
вж. Дискусионна страница
Вандализъм
Умишлено разрушаване на страници в Уикипедия: изтриване на съдържанието, писане на безмислици и др. Администраторите имат право да блокират даден потребител или ИП-адрес при проява на вандализъм. Вижте дневника на блокиранията и списъка на блокираните IP-адреси.
Дискусионна страница (Беседа)
Страница за обсъждане. Всяка страница в Уикипедия (статия, помощна, шаблонна и потребителска, с изключение на самите дискусионни страници) има такава страница, прикрепена към нея. Вижте Уикипедия:Дискусионна страница.
Защитена страница
Защитата бива:
  • Непълна - Страница, която може да се редактира само от регистрирани потребители.
  • Пълна - Страница, която може да се редактира само от администратори.
Именно пространство
Начин за обособяване на страниците. Съществуват именни пространства за статиите (основно), за Уикипедия (Уикипедия:), за потребителите (Потребител:), за специалните страници (Специални:), за интерфейса (МедияУики:), за собствените съобщения (Шаблон:), за категориите (Категория:), както и за дискусионните страници (Беседа:, Уикипедия беседа:, Потребител беседа: и др.)
Категория
Начин за групиране на страниците. Вижте Уикипедия:Категория.
Междуезикова препратка
вж. Междууики
Междууики (Междуики)
Има два вида междууикита:
  1. Към статия в Уикипедия на друг език, например [[en:Bulgaria]]. Показва се в часта Други езици на статията. Нарича се още междуезикова препратка.
  2. Към страница в друго уики, например някой от сродните проекти (Уикиречник, Уикицитат)
Вижте Уикипедия:Междуики.
МЕП
Съкращение за Междуезикови препратки.
Пояснителна страница
Страница, която сочи към статии, споделящи едно и също заглавие. Пример: Левски.
Призрачна препратка
вж. Червена препратка
Пясъчник
Място за упражнения и експериментиране.
Сирак
Страница, към която няма препратки. Вижте списъците на статиите и картинките сираци.
Статия
Страница в Уикипедия, съдържаща енциклопедична или алманахоподобна информация. Всички статии в Уикипедия са страници, но не всички страници са статии. Вижте Уикипедия:Статия.
Уикипедианец
Участник в Уикипедия. Вижте Уикипедия:Уикипедианци.
Червена препратка
Препратка към несъществуваща статия. Последването й отвежда на страница за редактиране на съответната статия.
Interwiki
вж. Междуезикова препратка
Sysop
вж. Администратор