Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Както можете да разберете и от статистиките на българоезичната Уикипедия, базата от данни съдържа 674 647 страници, измежду които 299 513 са действителните статии в основното именно пространство. По-големите уикипедии имат над 100 000 статии, а Уикипедия на английски език – над два и половина милиона. Навигацията и намирането на необходимата информация из толкова големи сайтове е невъзможна без поддръжката на инструменти за търсене.

Търсачката на Уикипедия

Поле „Търсене“ в облик Монобук

При стандартния облик Монобук полето на търсачката се намира във вертикалното меню вляво на страницата. Трябва да се има предвид, че индексът на търсачката често изостава и понякога минават няколко дни докато се опресни. По тази причина новосъздадените статии и последно направените промени не се отразяват веднага при търсене.

Бутони „Отваряне“ и „Търсене“

Под полето за търсене има два бутона „Отваряне“ и „Търсене“.

 • Ако натиснете бутона „Отваряне“ и думата, която търсите, точно съвпада със заглавието на съществуваща страница, то тази страница веднага ще ви се отвори на екрана. Ако няма такова съвпадение, то все едно сте натиснали бутона „Търсене“: ще се изведе списък с резултати – страници, които по някакви критерии са отчетени като уместни.
 • Ако натиснете бутона „Търсене“ и думата в полето не съвпада точно със заглавието на съществуваща страница, то ще се изведе списък с резултати. Ако има такова точно съвпадение, то в списъка с резултати страницата, озаглавена по този начин, ще се появи на първо място.

При активно поле на търсене (т.е. в случай, че в него мига курсорът) натискането на клавиша „Enter“ работи като бутона „Отваряне“. Неслучайно и бутонът „Отваряне“ е в получер шрифт: измежду двата той се ползва с приоритет.

AJAX предположения

От версия 1.10 на софтуера МедияУики е вградено AJAX разширението Search Suggest, което при заявки за търсене прави предположения измежду всички страници, започващи с във̀едения в полето текст. С курсора на мишката или със стрелките на клавиатурата + Enter списъкът с предположения може да се прегледа и да се избере желаната страница. Опцията може да се изключи от настройките.

Ограничения при търсенето

 • Не можете да използвате регулярни изрази и маскиращи знаци (wildcards) като ? или *.
 • Ако дадена дума присъства в текста на някоя статия оградена с единични кавички, то за да я намерите с търсачката, ще трябва да я търсите заедно с тези единични кавички. Такъв проблем не съществува при думите, оградени с двойни кавички. Той обаче се появява и при думите, съдържащи апостроф (с изключение на завършващите на 's в Уикипедия на английски език.
 • По причини, свързани с производителността и приоритизацията, понякога се случва обновяването на индекса да се забави и най-новите промени по статиите да не са отразени в резултатите от търсенето.
 • Уикитърсачката не различава буквите и и й.
 • Страници, в които търсената дума е оградена в коментар, не се извеждат като резултати от търсенето.

Разширено търсене и настройки

Формуляра „Разширено търсене“
 • По подразбиране търсенето се прави само в основното именно пространство, това на енциклопедичните статии. В дъното на страницата с резултати ви се извежда и диалоговата кутия „Разширено търсене“, където можете да указвате и други именни пространства (в рамките на текущата сесия), както и да отбелязвате да ви се показват и пренасочванията.
 • Можете да направите по-големи промени, в своите настройки за търсене, не само в рамките на текущата сесия, като зададете свой набор от именни пространства, в които по подразбиране да се прави търсенето, както и броя резултати, които да се показват на една страница.

Полезни съвети

 • Можете да търсите по отделни думи и цели низове, оградени от двойни кавички. Търсенето с кавички ще връща като резултати страници, които не просто съдържат думите в заявката, но и ги съдържат в определения от вас ред. Ако думите в заявката ви не са оградени в кавички, редът им е без значение: резултатите, които ще връща търсачката, ще бъдат еднакви, като разлика ще има само в случай че на някоя от комбинациите от думите точно отговаря заглавие на страница в Уикипедия.
 • Търсене по твърде кратки и общи думи, които се срещат в много на брой страници, по всяка вероятност ще ви върне незадоволителни резултати. Колкото по-конкретни са думите в заявката ви за търсене, толкова по-вероятно е резултатите да отговарят на вашите очаквания.
 • Уикитърсачката не прави разлика между малки и главни букви в думите в заявката. Това ще рече, че статията „Уикипедия“ ще ви се отвори, когато търсите както Уикипедия, така и уикипедия, УИКИПЕДИЯ или уикиПедия.

Други инструменти за търсене

Като допълнение на уикитърсачката, в Уикипедия има множество специални страници, които дават възможност за специализирани търсения. По-долу са изброени най-основните измежду тях.

Какво сочи насам

За всяка страница от уикито (без специалните) в меню „Инструменти“ от интерфейса на сайта може да се види функцията „Какво сочи насам“, която извежда списък на страници, съдържащи поне една препратка към избраната, в това число и пренасочващи страници и страници, в които тази е включена (transcluded, важи основно за шаблоните). Функционалността работи както за съществуващи, така и за все още несъществуващи страници, към които обаче някъде може вече да има заложени препратки.

Списък на всички страници

В списъка на всички страници може да се търси, като се избере именно пространство (само по едно в рамките на едно търсене) и по избор се впише буква, част от дума или цяла дума, с която да започва списъкът от върнатите резултати. Част от върнатите резултати са форматирани в курсив: курсивът означава, че препратката не е към действителна страница, а пренасочваща.

Дневници

Събитията в Уикипедия, различни от обикновените редакции по страниците, които се пазят в историите им, се регистрират в специални дневници. На страницата с всички дневници смесено са показани всички такива събития в хронологичен порядък. Могат да се правят търсения по дневник, по потребител и по заглавие на страница.

Търсене на файлове

Файлове могат да се търсят в списъка на файловете. Таблицата може да се сортира по дата на качване на файла, име на файла и размер.

Търсене на външни препратки

В Уикипедия е възможно търсене на външни препратки в страниците, като поддържаните протоколи са http://, https://, ftp://, irc://, gopher://, telnet://, nntp://, worldwind://, mailto:, news:. Разрешено е използването на маскиращия знак *, като той може да стои само в началото на името на хоста.

Търсене по ISBN

Книги и издания с ISBN могат да се търсят чрез специалната страницата „Източници на книги“. Има възможност за избор между различни български електронни книжарници, чиито сайтове предлагат търсене по ISBN. Възможно е някои от тези услуги да са спрени или междувременно да са настъпили промени във външните сайтове, които да правят търсенето невъзможно. Също така, търсачките на някои от електронните книжарници не поддържат търсене на ISBN с дефиси или поставят други условия за форма̀та на този код.

Вижте също

Страници на български език
Страници на английски език
Системни съобщения