Уикипедия:Биографии на живи хора

  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Статиите в Уикипедия, посветени на живи личности, могат да повлияят на техния живот. Следователно тези статии трябва да бъдат написани възможно най-грижливо по отношение на възможността за проверка на информацията, неутралната гледна точка и без да се изпада в оригинални изследвания, особено що се касае всякакви материали, които могат да бъдат обекти на спорове.

Редакторите трябва да бъдат особено внимателни, когато пишат биографии на живи хора и/или когато включват информация за живи хора в други статии. Такива материали изискват изострена чувствителност и строго съблюдаване на принципите по отношение на съдържанието: Уикипедия:Възможност за проверка, Уикипедия:Неутрална гледна точка, Уикипедия:Без оригинални изследвания.

Джими Уелс казва: Трябва да вникнем в статията правилно.[1] Бъдете непоколебими по отношение на високата благонадеждност на източниците си, в частност по отношение на подробности от личния живот на хората. Зле подплатен или неподплатен с източници противоречив материал (отрицателен, положителен или просто твърде съмнителен) за живи хора следва да бъде незабавно премахнат от статиите в Уикипедия, както и от дискусионните и потребителските страници.[2]

Горното се отнася и до биографичен материал за живи хора във всякакви статии. Отговорността по доказване правотата на спорно твърдение в Уикипедия, особено на такова свързано с биографията на жива личност, категорично пада върху редактора, изказващ твърдението.

Обосновка редактиране

Статиите в Уикипедия, посветени на живи личности, могат да повлияят на техните съдби.

Фондация Уикимедия и Джимбо Уейлс всеки ден получават аргументирани оплаквания относно статии за живи хора - хора, които с основание се безпокоят за некоректно написани или изопачени статии по техен адрес. Благополучната развръзка при такива жалби е деликатен въпрос.

Проблемът може да се задълбочи, ако обектът направи опит да редактира статията, посветена на него, като изтрие проблематичното съдържание. Тъй като тези личности по всяка вероятност не са редовни уикипедианци, те по всяка вероятност няма да са наясно с нашите правила, и ще бъдат обвинени във вандализъм или предизвикване на редакторска война, когато всъщност техният опит да редактират ще бъде съвсем добросъвестен.

Следователно редакторите трябва да бъдат особено внимателни, когато пишат и редактират биографии на живи личности, като не забравят следните ключови моменти:

  • Такива статии трябва да бъдат редактирани с повишено внимание и стриктно придържане към нашите принципи по отношение на съдържанието.
  • Ако обектът прави редакции по статията, е необходимо да се прилага презумпцията за неговата добронамереност и да се проявява любезно отношение към него при вземане на решения за съдържанието на статията.
  • Ако анонимен IP адрес или новорегистриран потребител изчистят цялото съдържание на статията за жив човек или отделен неин раздел, има известна вероятност това да е обектът на статията.

Опитайте се вместо да прилагате агресия, да приканите потребителя към диалог и проверете дали въпросната статия не съдържа критики, за които липсват източници или тези източници не са достатъчно достоверни. Ако случаят е такъв, изтрийте съответното парче от статията.

Стил на писане редактиране

Общи насоки редактиране

Биографиите на живи хора следва да бъдат писани отговорно, сдържано и в неутрален, енциклопедичен стил. Стратегията на евентуализъм може и да върви в някои области, но зле написаните биографии на живи личности би трябвало да бъдат привеждани във вид на мъничета или изтривани. Статията следва да документира по един непредубеден начин какво са публикували за обекта независимите благонадеждни източници, както и в някои случаи какво обектът е публикувал сам за себе си. Стилът на писане следва да е неутрален, фактологичен, с цел да се избегнат симпатизиращи и застъпнически гледни точки.

Специфични препоръки и изисквания редактиране

Прозвища редактиране

Отразяването в Уикипедия на прозвищата на личности трябва да става в съответствие с правилата в РПС:ПРОЗВИЩА. Обърнете особено внимание на т. 5 от правилата, която разглежда конкретно биографиите на живи личности.

Премахване на материалите без източници редактиране

Редакторите трябва да премахват всякакви спорни текстове без източници за живи хора, или тези според източници, неотговарящи на стандартите, упоменати в Уикипедия:Благонадеждни източници, или когато написаното представлява интерпретация на източника, получена по пътя на предположенията. В случаите, когато информацията уронва престижа и е неподплатена/слабо е подплатена с източници, премахването и е изключение от правилото за тройното връщане. Горните положения се отнасят до биографични материали за живи личности, независимо къде се намират в Уикипедия, включително потребителските и дискусионните страници.

Администраторите могат да отстраняват такива материали и да поставят защита на страницата и блокиране, дори когато те сами са редактирали по статията. Потребители, които отново включват спорните материали, могат да бъдат предупредени и блокирани (вижте Политика за блокиране).

Администраторите, които се натъкнат на биография без източници и със спорна информация, следва да я изтрият без дискусия (виж en:Wikipedia:Libel и en:WP:CSD критерий G10 за повече подробности), освен ако има неутрална версия, към която да възвърнат статията. Можете да сигнализирате за такива статии като поставяте в тях шаблона {{бързо изтриване}}.

Джими Уейлс е казал:

„Няма да спра да повтарям: Някои редактори имат неприятния навик да поставят шаблона {{факт}} след някоя случайна спекулативна псевдо-информация от типа "чух това някъде". Грешка. Такава информация трябва незабавно да се премахва, освен ако не се намерят източници. Отнася се за всякаква информация, и особено за живи хора“

Според него, липсата на информация е по-добра от спекулативната информация и отново подчертава сериозността на проблема:

„Става въпрос за истински, живи хора, които могат да бъдат засегнати от вашите думи. Ние не сме таблоидна журналистика, ние сме енциклопедия.“ [3]

В Уикипедия на английски език има специално правило за статии за живи хора създадени след 18 март 2010. Ако такава статия не съдържа поне един благонадежден източник за някое от твърденията за обекта на статията, то тя може да бъде предложена за изтриване без дискусия чрез специален предупредителен шаблон. Статията може да бъде изтрита 10 дни след поставянето на предупредителния шаблон ако все още не отговаря на условията.[4] (В Уикипедия на български език засега няма прието подобно правило.)

На биографии на живи хора от които е бил изтрит почти целият текст заради спорни твърдения без благонадеждни източници може да бъде поставян шаблона {{микромъниче-бжх}}. Той, подобно на шаблон {{микромъниче}}, предупреждава, че статията може да бъде изтрита две седмици след поставянето му, освен ако в нея не настъпят необходимите промени.

Благонадеждни източници редактиране

Всяко твърдение в една биография на жива личност, което ако се окаже невярно, може да се третира като клевета, трябва задължително да се позовава на източник. Без достоверни независими (third-party) източници, биографията ще наруши принципа "Без оригинални изследвания" и "Възможност за проверка" и може да доведе до иск за клевета.

С информация, достъпна само от пристрастни уебсайтове или слабо познати вестници, трябва да се борави внимателно, и ако уронва престижа на обекта, да не се използва изобщо. Информация от "самиздат" книги, вестници или сайтове / блогове не би трябвало да влиза в употреба, освен ако неин автор не е самият обект (виж по-долу).

Не всички широко разпространени вестници и списания са еднакво достоверни като източници на информация. Има списания и вестници, които печатат клюки и слухове, повечето от които - неверни. Може гъделът от една такава информация да е много приятен, но това не означава, че тя има място тук. Преди да повторите такава клюка, запитайте се дали информацията е поднесена като истина, дали източникът е благонадежден, дали информацията макар и вярна е подходяща за енциклопедична статия? Когато клюкарските издания печатат информация, в чиято истинност се съмняват, те често пишат с двусмислени, уклончиви фрази. Потърсете ги в текста. Ако източникът сам не вярва в истинността на твърденията си, защо трябва да му вярваме ние?

Ползване на обекта на статията за източник редактиране

В някои случаи обектът на статията може да вземе участие в написването ѝ. Редакциите може да внася той или негов представител. Обектът на статията може да осъществи контакт с други уикипедианци било чрез беседата на статията или по електронна поща, или да предостави информация чрез съобщение до пресата, личен сайт/блог или автобиография. Когато информацията, предоставена от обекта на статията, противоречи на твърдения от статията, за които липсват източници, тези недоказани твърдения следва да бъдат изтрити.

Предоставената от обекта информация може да намери място в статията, ако:

  • отговаря на изискванията на принципите за проверимост, неутрална гледна точка и никакви оригинални изследвания,
  • отговаря на значимостта на личността,
  • не е спорна,
  • не обслужва изключително лични интереси;
  • няма основателни съмнения за това, че е предоставена именно от обекта.

Блог или личен уебсайт, поддържан от обекта, може да бъде включен в списъка на външните препратки, дори и когато не се ползва като източник на информация в статията.

Пристрастно или зловредно съдържание редактиране

Редакторите трябва да са нащрек за пристрастно поднесено или злонамерено съдържание на биографичните статии и материали. Ако някой сякаш прокарва на дневен ред определена пристрастна гледна точка, настоявайте за публикации в надеждни независими източници и за явно доказателство за връзката между тази гледна точка и значимостта на личността. Критичните гледища следва да бъдат застъпени, ако са съотносими на значимостта на обекта на статията, базирани са на достоверни източници, написани са в неутрален стил и то в такъв обем, че да не вземат превес в статията. Внимавайте да не отделяте непропорционално много място за критики и да избягвате ефекта на представянето на малцинствена гледна точка за мнозинствена такава. Ако критиката представя гледната точка на едно много ограничено малцинство, то тази гледна точка няма място в статията. Съдържанието следва да бъде подкрепено с надеждни източници и да е съсредоточено конкретно върху обекта на статията. Внимавайте за твърдения, били те положителни или отрицателни, които се основават на асоциации.

Презумпцията за опазване на личния живот редактиране

Биографиите на живи хора трябва да бъдат написани сдържано и с подобаващото уважение към личния живот на обектите на статиите.

Публични личности редактиране

Когато става дума за значими обществени фигури, се намират множество благонадеждни независими източници на публикации откъдето да се черпи информация; и биографичните статии в Уикипедия следва само да документират какво казват тези източници. Ако личността има отношение към някакви достойни за отбелязване и добре документирани от достоверни източници инциденти или изявления, то те трябва да бъдат отразени в статията, дори и да носят на обекта негативи и той да не желае тяхната разгласа. Ако събитията обаче не са документирани от надеждни източници, те следва да бъдат пропуснати.

Пример: Джон Доу се развежда с Джейн Доу, при което кирливите ризи и на двамата излизат на показ. Достойно ли е това за отбелязване, проверимо ли е, важно ли е за статията? Ако не е, забравете за него.
Пример: За даден политик се говори, че върти любовна афера. Той отрича, но Ню Йорк Таймс е публикувал твърденията, и налице е публичен скандал. Твърденията могат да намерят място в биографията, като се цитира източникът на информацията.

Материали от първа ръка трябва да се използват внимателно. Например, публични документи, които съдържат лични данни като цената на жилището, шофьорски актове, регистрация на автомобила, домашни и служебни адреси следва да не влизат в употреба в общия случай. Когато даден факт е оповестен първо от проверим вторичен източник, тогава е допустимо първичните публични документи да бъдат използвани в статията, за да подкрепят твърденията на вторичните източници. Допустима е употребата на материали, свързани със значимостта на личността, като картотекиране в съда (court filings) за хора замесени в съдебни дела, като дати на дипломиране и встъпване в брак, когато тези данни са публично достъпни или първо са били изнесени от достовернен вторичен източник.

Личности, които не се ползват с публичност редактиране

Уикипедия съдържа и биографични статии за хора, които макар и достатъчно значими за да бъдат включени в енциклопедията, се радват на необезпокоявания личен живот, който водят хората извън фокуса на обществения интерес. Ако случаят е такъв, редакторите би трябвало да си наложат ограничението да включват единствено информация, която има отношение към значимостта на личността. Не би трябвало да се използва информация от първичен източник, освен ако тя не е достъпна и през вторичен такъв. В граничните случаи, водещото правило трябва да бъде "не причинявайте вреда". Уикипедия е енциклопедия, не таблоид. Не е наша работа да правим сензации или да раздухваме пикантни подробности за живота на хората.

Тайната на рождените дати редактиране

Уикипедия съдържа рождените дати на някои известни личности, но към включването на такава информация за повечето живи хора трябва да се подхожда предпазливо. И докато датите на раждане на много от живите знаменитости са добре известни на обществото, същото не винаги важи за хора с ограничена значимост и такива, които не се ползват с публичност.

Със зачестяването на случаи на кражби на идентичност (identity theft), хората все по-често започват да считат точната си рождена дата за поверителна информация. Когато имате съмнения за значимостта на някоя личност, или когато обектът на биографичната статия изразява недоволство от публикуването на датата му на раждане, затворете си очите в името на предпазливостта, като отбележите само годината на раждане, вместо точната дата.

Избор на категория редактиране

Тъй като имената на категориите са формулирани сравнително общо, основанията да бъде включена в някоя категория статията за дадена личност следва да са ясни от текста на самата статия. Текстът трябва да съдържа факти, които да определят избора на категория, и за тези факти трябва да има източници.

Например, статия за даден човек може да бъде включена в Категория:Престъпници само тогава, когато текстът на статията описва значимо престъпление, подкрепено със съответните източници, и то само ако човекът е бил осъден за това престъпление или сам се е признал за виновен.

Включването на дадена статия в категории, касаещи религиозни убеждения и сексуални ориентации, е възможно единствено ако са налице следните две предпоставки:

  • Обектът на статията публично се самоопределя като последовател на въпросната религия или на сексуалната ориентация.
  • Религиозните убеждения или сексуалната ориентация на обекта на статията имат отношение към дейностите, които го правят значим, или към неговия публичен живот.

Внимателно трябва да се подхожда към включването в категории, които внушават, че обектът на статията се ползва с лоша репутация. Вижте en:Invasion of privacy#False light.

Редакции, направени от обекта на статията редактиране

При все, че Уикипедия не насърчава хората да започват статии за себе си или да разширяват чувствително вече съществуващи такива, тези от потребителите, които са обекти на статии, все пак са добре дошли да поправят грешки, да премахват материали с неточности или без източници, както и да премахват клевети за себе си.

Джими Уейлс съветва останалите редактори първо добре да се замислят, когато се натъкнат на такива опити:

„...ужасно глупаво е да се връщат на редакциите на някой, който се опитва да премахне клевета по свой адрес“ [5]

Анонимните редакции, които изтриват цялата или част от биографията на жива личност, трябва внимателно да бъдат преценявани. Когато въпросната личност не е особено популярна, такива редакции обикновено не са вандализъм, а по-скоро опит обектът на статията да премахне пристрастно или некоректно поднесен материал. Патрулите по последните редакции и други редактори, които имат отношение към статията, трябва да се погрижат да разберат с кого си имат работа в такива случаи и да избягват язвителни резюмета на редакциите си и шаблони за вандализъм.

Арбитражният комитет е постановил поведение на търпимост към обектите на биографични статии особено когато тези обекти са в ролята на редактори в Уикипедия:

„Човек, за когото в Уикипедия има или може да има посветена нему статия, е изкушен да се въвлече в дебати върху нея, особено ако тя съдържа откровено погрешна или силно отрицателна информация. Такива дебати обаче могат да доведат до едно доста незряло поведение и загуба на достойнство. Острата критика на потребителите, извършили тази грешка е нарушаване на препоръката "Не хапете новодошлите" На поведението им трябва да се гледа като на грешка на новак.“
Arbitration Committee decision (December 18, 2005)

Когато статията е за самите вас редактиране

Пишете ни

Ако имате въпрос относно статия за вас самите или проблем с нейното съдържание, можете да пишете на редакторите на страницата за разговори. Другият вариант е да обърнете на редакторите на статията внимание към настоящата препоръка. Ако имате нужда от помощ, за да приложите в действие този принцип, свържете се с администратор, като попълните „Нова заявка“ (чрез щракване с мишката, намира се най-отгоре на страницата).

Съдебни претенции редактиране

Ако вие сте обект на биографична статия в Уикипедия и имате съдебни претенции, моля вижте информацията за контакти с фондация Уикимедия (на английски език).

Вижте също редактиране

Страници на български език
Страници на английски език
  Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата Wikipedia:Biographies of living persons в Уикипедия на английски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​