Уикипедия:Конфликт на интереси

(пренасочване от У:КНИ)
  Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Конфликтът на интереси е несъвместимостта между целите на Уикипедия да бъде неутрална и проверима енциклопедия с целите на отделния сътрудник. За конфликт на интереси става дума, когато някой допринася към Уикипедия, за да популяризира себе си или интересите на други хора, компании или групи. Ситуацията е налице, когато редактор пренебрегне ценностите и целите на Уикипедия в името на външни интереси.

Не се препоръчват приноси, когато е налице такъв конфликт. Когато администратор сметне, че такива приноси вредят на енциклопедията, може да се стигне до блокирани потребителски сметки, а рекламираните личности или групи най-вероятно ще се почувстват неловко.[1] Личното участие или професионалната вещина в определена тема сами по себе си не представляват конфликт на интереси.

На сътрудниците, които могат да се окажат в конфликт на интереси, не се забранява да правят редакции по статиите. Тези сътрудници обаче трябва да бъдат внимателни, когато допринасят към основното именно пространство.

Конфликт на интереси може да съществува и в контекста на използвани източници в статия, когато има достатъчно основание да се смята, че авторът на даден източник не е безпристрастен по отношение на разглежданата тема. Подобни източници трябва да бъдат използвани с повишено внимание, за да не бъде нарушен принципът на неутрална гледна точка при представяне на обекта на статиите в Уикипедия.

Какво е конфликт на интереси? редактиране

Уикипедия е енциклопедия, а не форум за реклама и самореклама. Като такава Уикипедия следва да съдържа само материал, който се придържа към политиката на Уикипедия. Уикипедианците трябва да поставят интересите на енциклопедията на първо място. Всеки сътрудник, който дава предимство на външни интереси, може да стане участник в конфликт на интереси.

Не разполагаме с точни критерии за разпознаването на КНИ, но съществуват някои признаци. Добавянето на материал, който може да служи за промоция на интересите или публичността на редактора, семейството му, работодателя му, колегите му или пък работните или личните му интереси поставя редактора в КНИ. Когато сътрудниците пишат в името на своите интереси, приносите им често съдържат материал, който средностатистическият читател не би потърсил (а и не би намерил при търсене). Ако желаете да напишете статия, с чиято тема сте лично свързан, уверете се, че тонът ви е неутрален и цитирайте надеждни и независими източници.

Ако други уикипедианци намират, че сте поставен в КНИ, приемете съветите им сериозно, премислете приносите си и обсъдете проблема с общността. Най-вече помислете дали приносите ви не са тенденциозни.

Примери редактиране

Позоваване на себе си

Редакции по статии, по чиито теми сте експерт не представляват, сами по себе си, конфликт на интереси. Употребата на материал, който сте написали и публикували, е позволена в рамките на разумното, но само ако материалът е значим и се придържа към правилата за съдържание. Прекаленото позоваване на себе си не се препоръчва. Ако имате съмнения, подчинете се на мнението на общността.

Финансови ангажименти

Ако сте в някоя от следните ситуации:

 1. Получавате парично възнаграждение или други ползи, за да редактирате в Уикипедия като представител на организация (пряко като служител или наемник, или косвено, като служител или наемник на фирма, наета от тази организация за целите на връзки с обществеността), или
 2. Очаквате да получите парично възнаграждение или други ползи от редакциите си в Уикипедия, например като собственик, служител или друго заинтересовано лице на компания или друга организация, за която пишете,

то тогава много силно ви препоръчваме да не редактирате там, където конфликтът на интереси би поставил приносите ви в разрез с принципа на неутралност на съдържанието. Този принцип посочва, че статиите трябва да представят всички гледни точки честно и без предразсъдъци, а КНИ сериозно намалява възможността на статията да се впише в тези изисквания. Ако имате финансова мотивация, приносите ви не могат да бъдат неутрални, затова моля не ги правете.

Страни по юридически казуси

Ако сте страна по в съдебно дело или близък на някоя от страните, ще ви бъде трудно да останете напълно обективни, когато пишете за някоя от страните или за адвокатска кантора, свързана с делото, или за друга част от юриспруденцията. Дори и минимално отклонение от неутралността в статия, посветена на отворено съдебно дело, може да бъде забелязано от съда. Това може да доведе до реална вреда извън интернет не само за Уикипедия. Затова изрично препоръчваме да не се редактира при такъв вид конфликт на интереси.

Самореклама

Конфликтът на интереси често се проявява като самореклама, което включва рекламиране на сайтове, поставяне на външни препратки към лични сайтове, лични или полулични снимки или други материали, които могат да служат за промоцията на личните или търговски интереси на редактора и/или неговите колеги.

Примери за този вид материали включват:

 1. външни препратки, които водят до малко известни или несвързани с темата на дадена статия сайтове на продукти,
 2. външни препратки към личните страници на малко известни личности,
 3. биографично съдържание, които не допринася към яснотата, качеството или значимостта на статията.
Автобиографии

Не се препоръчва да пишете статия за себе си. Ако сте значима личност, то някой друг ще ви оцени и ще напише статия за вас. В някои случаи уикипедианците пишат за себе си в основното именно пространство, вместо в потребителската си страница. В тези случаи страницата не се трие, а се мести в потребителското пространство. Ако смятате, че сте достатъчно значим, защитете позицията си на подходящо място и потърсете първо консенсус относно значимостта ви и предлаганата автобиография.

Приятелски отношения

Фридрих Енгелс би изпитал трудности в редактирането на статия за Карл Маркс[2], защото Енгелс бил близък приятел, последовател и сътрудник на Маркс. Всяка ситуация, в която могат да се развият силни взаимоотношения, може да предизвика конфликт на интереси. Конфликтът може да бъде личен, религиозен, политически, академичен, финансов и правен. Не се определя от конкретна тема, а от отношенията, които включат съществено лично обвързване или зависимост от личност, тема, идея, традиция или организация.

Близостта с темата не означава, че не можете да бъдете неутрални, но би могла да ви подведе към предразсъдък. Осланяйте се на съветите на другите сътрудници. Ако ви намекнат, че сте в конфликт на интереси, опитайте се да откриете и да сведете до минимум пристрастията си. Обмислете оттеглянето си от редактиране по конкретната статия. Като основно правило важи следното: колкото по-близо сте до дадена тема в реалния живот, толкова по-внимателно трябва да следвате правилата за неутралност и надеждни източници, когато редактирате статия по тази тема.

Дефиницията на „твърде близо“ в този контекст се ръководи от здравия разум. Статия за малко известна група е по-добре да не бъде писана от неин член или от мениджъра на групата. Но приносите на експерт по промени в климата са добре дошли дори и ако експертът е силно отдаден на темата.

Кампании

Редакциите, които ангажираните с дадена инициатива правят с цел „да се разчуе“ за нея, могат да изглеждат промоционални или пропагандни на външния свят. Ако редактирате статии по дадена тема и същевременно сте обвързани с организации, ангажирани със застъпничество в тази сфера, може би сте в ситуация на конфликт на интереси.

Промоции от името на клиенти

Създаването на промоционални статии в Уикипедия от името на клиенти е строго забранено.

Как да избегнем конфликт на интереси в редакциите си редактиране

Уикипедия е „енциклопедията, която всеки може да редактира”, но ако сте в положение на конфликт на интереси, избягвайте или бъдете много внимателни, когато:

 1. редактирате статии, свързани с вас, вашата организация или нейните конкуренти, както и с техни проекти или продукти,
 2. участвате в дискусии за изтриването на статии, свързани с вашата организация или нейните конкуренти,
 3. предоставяте в други статии препратки към статията за вашата организация или нейния сайт.
  и винаги
 4. избягвайте да нарушавате съответните правила и препоръки, особено правилото на неутралната гледна точка, за благонадеждните източници и за автобиографиите.

На редакторите, които желаят да извършат спорни редакции, въпреки реален или подозиран конфликт на интереси, силно се препоръчва да предложат редакциите си за обсъждане на беседата на страницата и да отправят молба за коментар.

Потребителското пространство и кратки автобиографии редактиране

Регистрираните потребители могат да ползват потребителската си страница, за да публикуват кратки автобиографии в рамките на добрия вкус и в съответствие с целите на приноса към енциклопедията. Ако желаете да пишете за себе си без да участвате в енциклопедията, направете си блог или сайт. Уикипедия не е безплатно уеб-пространство.

Как да се справяме с конфликта на интереси редактиране

Конфликтът на интереси често води до въпроса дали спорният материал трябва да бъде включен в енциклопедията или не. КНИ може да бъде и причина, и спомагащ фактор в спорове дали определени сътрудници редактират с цели, които подкопават мисията на Уикипедия. Подозрения за КНИ могат да бъдат обсъдени на Уикипедия:Разговори. Докато КНИ не е уважителна причина за изтриването на статията, липсата на значимост е.

Как да се отнасяме със сътрудници, към които има подозрение за КНИ

Първият подход следва да бъде директно обсъждане на проблема с редактора според настоящите насоки. Администраторите могат да действат както при всеки случай на налагане на гледна точка. Най-енергично напомняме, че сътрудниците, които потенциално са в положение на конфликт на интереси, не губят правото си да редактират Уикипедия под псевдоним и че обявяването на личните имена на сътрудниците е във всички случаи срещу политиката на Уикипедия.

Превъзходство на основните правила за съдържание

Всички текстове, създадени в основното именно пространство на Уикипедия, подлежат на правилата за статии (У:НЕЕ); за енциклопедично съдържание (проверимост и оригиналните изследвания); неутрална гледна точка, както и политиката на ненарушаване на авторски права. От всеки сътрудник се очаква да се придържа към тези правила при редактирането и оценяването на материалите. Очаква се и уважение към добрата воля на другите сътрудници да спазват тези правила.

Кой е написал определен материал следва да бъде без значение, ако гореспоменатите правила са спазени. Конфликтът на интереси сам по себе си не е уважителна причина за премахването на добър материал. Но очевиден конфликт на интереси е съществена причина за преглед на материала от страна на общността с цел установяване на пристрастия.

Значимост и забележителност

Най-уместният критерий за справяне с КНИ е значимостта. Полезно е да се взима предвид и известността.

Съществува основно съгласие за степента на значимост, нужна за оправданото съществуване на една статия. Например съществува консенсус относно определени видове статии. Съмнителните статии често се предлагат за изтриване с обсъждане.

Често се налага филтрирането на материалите, особено ако са от маргинална значимост. Дори и в статиите за личности, които са очевидно добре познати, рядко се включват такива неща като нереализираните им мечти, мислите и хобитата им. Политиката на Уикипедия за проверимостта на съдържанието забранява публикуването на материали, непубликувани от надежден източник. Дори и да можехме да проверим коя е любимата закуска на Том Круз, не бихме я включили в статията за него, тъй като това не е информация, подходяща за енциклопедия [3].

Споменаване в справочници от типа „Кой кой е” не би трябвало да се считат за доказателство за значимост. Такива справочници имат по правило твърде обширни критерии за значимост, често не съществуват критерии, а някои са vanity publishers, в които дадена личност може да бъде включена срещу заплащане. Затова включването в такива справочници не е достатъчно, за да докаже значимост.

Изтриване на незначителни статии

Статии, които не могат да претендират за значимост обикновено се откриват и изтриват, ако попадат в критериите за бързо изтриване. Съществуват и още два начина.

 • Предявяващите претенция за известна значимост, колкото и малка да е тя, обикновено се номинират за изтриване чрез Уикипедия:Страници за изтриване. Обикновено процесът завършва с изтриване, а понякога статията се прехвърля на потребителската страница на автора.
 • Когато създателите на статията не са активни сътрудници, достатъчно е да номинирате статията за бързо изтриване, запазвайки номинацията в У:СИ за спорните случаи. Сътрудници, които създават статии без значимост най-вероятно са просто неопитни. Бъдете любезни с тях. Ако е възможно, преди да номинирате статия за изтриване, съобщете на автора, любезно, като посочите и настоящите правила. На практика този вид изтриване служи за почистване от фриволни статии, чиито автори ги създават и изоставят.
 • Алтернативи на изтриването също трябва да бъдат взети предвид, например привеждането на статията до мъниче. Статии, посветени на значима тема, но чието съдържание говори за конфликт на интереси, могат да бъдат съкратени до най-основната информация.
Колко е важно да бъдем учтиви

В дебатите на беседите на страниците и на У:СИ понякога прехвърчат пренебрежителни коментари за темата/автора на обсъжданата статия. Възможно е дори да се стигне до лични нападки, които да станат повод потърпевшият сътрудник да спре да допринася към Уикипедия.

Избягвайте думата „суета” или сходни осъдителни думи – те намекват вина и плашат. Тази дума не е нито полезна, нито пък причина да изтриете статията. Вярвайте в добрата воля на сътрудника и приемете, че подбудите му са да допринесе към богатството на Уикипедия.

Конфликтът на интереси и неутралната гледна точка

Понякога споровете за пристрастна гледна точка могат да бъдат влошени от намекнат конфликт на интереси. В този случай може да бъде лесно да обвините някого в КНИ, но не го използвайте, за да печелите надмощие в такъв спор. Вместо това поканете сътрудника да изкаже мнението си на беседата на статията и обърнете внимание на мнението му.

Сътрудници с предполагаем конфликт на интереси редактиране

Тази част на насоките се отнася за сътрудниците, които могат да се окажат в конфликт на интереси. Според политиката на неутрална гледна точка на Уикипедия редакции, в които има явен конфликт или в които той може да бъде предположен в рамките на разумното, не се насърчават. Забранени са силно предубедените материали.

Обявяване на интерес редактиране

Някои сътрудници обявяват интереса си към определени теми. Някои вписват интересите си на потребителската си страница или пък споделят в рамките на беседата на някоя статия. Уикипедия обаче не съветва дали и как да разкривате информация за себе си. Тези насоки само посочват някои преимущества и недостатъци.

Преимущества:

 • Декларирайки интерес, изпреварвате онези, които биха желали да ви изобличат в КНИ или да поставят под въпрос добрата ви воля.
 • Повечето сътрудници ще оценят искреността ви.
 • Можете лесно да молите другите да публикуват вместо вас или да прегледат ваш материал.

Недостатъци:

 • Изложените от вас интереси могат да бъдат насочени срещу вас.
 • Редакциите ви по темите, които ви интересуват, могат да привлекат допълнително внимание.
 • Обявяването на интересите ви няма да ви даде някакво специално право да ги защитавате. Може дори да бъдете предупреден или помолен да се въздържате от редакции по някои теми.[4]

В случаите на редакции от името на компания:

Разкритието ви позволява открито да търсите помощ в редакциите си,

но

След като интересът ви е обявен, трябва задължително да се придържате към неутрални редакции или въобще да не редактирате. Забележете, че ако редактирате предубедена информация срещу вашата компания, но не и предубеждения в нейна полза, се различавате от обикновения уикипедианец, от когото се очаква да върши и двете.

Защита на интереси редактиране

В някои случаи външни интереси съвпадат с интересите на Уикипедия. Важен пример е, че неподкрепен с източници обиден или унизителен материал може веднага да бъде премахнат. Всеки може да го направи и би трябвало да го направи, като правилото важи за всяка неподкрепена или не добре подкрепена редакция, включително редакциите-клевети. В този случай не е проблем да се пази интересът на замесените хора или институции. Статия, която е явно нападение срещу някого или представлява враждебна журналистика, може да бъде номинирана за бързо изтриване и навременно премахната. Авторите на такива материали стават обект на административни санкции. Съществуват и допълнителни инструкции за създаването на биографични статии за живи хора.

От друга страна премахването на добре подкрепени, но критични статии не се разрешава. Статиите за обществена полемика, подкрепени с надеждни източници, са неразделна част от Уикипедия. Нарушаването на баланса на статия в защита на личност, група, продукт или институция е вредно за енциклопедията. Това важи и за статии, е които преобладава отрицателната информация, подкрепена с надеждни източници. Това може да е случай на отдаване на прекалена тежет на събитие, например когато статия за някоя компания съдържа предимно информация за съдебен спор с клиент. Такова съдържание следва да бъде съкратено от неутрален сътрудник, а другите части на статията – разширени. Най-добре помолете за това на беседата на статията.

Разбира се, винаги има и сиви пространства. В много статии критиката се събира в определени части. На такива места можете да видите добре подплатен с източници текст до неясни твърдения от типа „Някои казват това, а други друго”. Отнасяйте се към редакторите според заслугите им. Помолете за надеждни източници. Преди да премахнете цяла част с критика, цяла статия или пък да я преподредите, консултирайте се с други сътрудници на беседата. Използвайте ясни, информативни преразкази на редакциите си – отличен начин да си изградите репутация на старателен редактор. Когато има нужда, пояснявайте на беседата, като предоставяте и разликови препратки в подкрепа на редакциите си.

Предлагане на промени по статии или заявка за нова статия редактиране

Сътрудник с КНИ, който иска да нанесе съществени промени в дадена статия, може да изложи предложението си на беседата на статията. Моля, помислете дали да не съобщите и за конфликта си на интереси, за да бъде избегнато всякакво недоразумение.

Предложение за нова статия можете да направи на беседата на свързана статия.

Позволени редакции редактиране

Сътрудниците с КНИ в определена тема все пак могат да правят някои видове редакции, като например:

 1. да премахват спам или вандализъм,
 2. да премахват съдържание, което противоречи на политиката на Уикипедия за биографии на живи хора,
 3. да поправят правописни или граматически грешки,
 4. да възвръщат или премахват собствените си редакции, нанесени под КНИ. Да почиствате собствения си боклук е позволено и се насърчава.
 5. да нанасят поправки, за които е постигнато съгласие на беседата.

За да определите кое е спорно, ползвайте здравия си разум. Ако друг сътрудник се противопостави на редакциите ви, тогава те явно са спорни.

Последствия от неспазването на тези насоки редактиране

Ако напишете в Уикипедия статия за себе си, своята група, компания или идея, губите правото си да контролирате съдържанието ѝ в момента, в който натиснете бутона „Съхраняване”. Нямате право да я изтриете извън някои от съществуващите процедури за изтриване. Съдържание не се трие само защото някой не го харесва. Всеки сътрудник може да добавя съдържание в рамките на правилата. Ако съществува нещо, обществено достъпно, което вие не бихте искали да е част от статията, то най-вероятно ще се озове там. Не са един и два сътрудниците, създали статия за себе си и след това оказали си представени в не чак толкова добра светлина в резултат на редакциите на други сътрудници. Затова не създавайте промоционални или други статии без добре да помислите, особено на теми, за които ви е грижа. Или редактирайте неутрално или въобще не редактирайте. Неутралната гледна точка е задължителна и това не подлежи на дискусия.

Блокиране редактиране

Потребителски сметки, които изглеждат създадени с единствената цел да рекламират човек, компания, продукт, услуга или организация в нарушение на тези правила, следва да бъдат предупредени и информирани за тези правила. Ако поведението им не се промени след предупреждението, сметката може да бъде блокирана.

 • Редакциите в интерес на PR никак не се приемат добре. Това включва редакциите направени от PR отделите на корпорации или от други обществени или частни стопански или нестопански организации или от професионални редактори, на които се плаща, за да пишат в Уикипедия с единствена цел да подобрят имиджа на организацията.
 • Айзея Берлин:
  В живота си Енгелс не желаел нищо повече от това да живее в светлината на учението на Маркс, възприемайки го като извор на гений, който дава живот и размах на собствените му странни дарби. Отъждествявал се с него и творбите му и търсел награда само в подялбата на безсмъртието на учителя. Из „Карл Маркс” на Берлин. Четвърто издание, стр. 75. Това описание дава идея какво значи да бъдеш твърде близо до някоя тема.
 • Включването на имена и животопис на децата на значимите хора може да бъде незначително освен ако децата не са значими сами по себе си. Материалите за семейството също трудно могат да покрият критериите за биография. Трябва да има съществена причина за включването на тези редакции.
 • От У:НЕЕ става ясно, че статиите в Уикипедия не служат за пропаганда или застъпничество. Ако искате да се застъпите за по-добро отражение на дадена тема, най-добре се присъединете към някой Уикипроект или започнете нов. Ако искате да разпространявате собствените си мнения, сбъркали сте мястото.