Първи стъпки   Правна рамка   Енциклопедично
съдържание
  Уикиетикет   Редактиране
на страници
  Портал на
общността
  Навигация  

Полето „Резюме“ се намира под основната текстова кутия по време на редактиране на страница и в него се записва кратко описание на направените промени в страницата.

Винаги попълвайте полето „Резюме“

Въведеният текст се показва в последните промени и в историята на страницата и чрез него винаги може да се проследи нейното развитие във времето.

Една от препоръките в Уикипедия е това поле винаги да се попълва – дори и краткото резюме е по-добре от никакво. Точното описание на промените ще помогне на хората, следящи статията, да разберат за какво става дума, особено ако при анонимни редакции, тъй като в този случай другите потребители трудно могат да открият какви промени са настъпили.

Резюмето представлява достатъчно подробно описание или обосновка на редакцията, но не е редно да се използва за размяна на реплики между редакторите или за обсъждане на принципни въпроси. За тази цел следва да се използва прилежащата дискусионна страница.

Ако редакцията представлява малка промяна, непроменяща смисъла на текста, това следва да проличи, с отмятането на опцията „Това е малка промяна“.

Ако се редактира само един раздел от страницата, добавяме описанието на промените си след автоматично заложената в полето команда /* Заглавие на раздел */.

Въвеждането на резюме е практика, която следва да се прилага и в чуждоезични уикита, по възможност на езика на който е уикито или по друг разбираем за тамошните редактори начин. Например, когато се добавят „междуезикова препратка“ в друга Уикипедия, в полето „Резюме“ слагаме „+[[bg:Име на статия]]“: това е от голямо улеснение за тамошните редактори, които наблюдават страницата. За предпочитане е регистрирацията в другия проект или ползването на единна потребителска сметка.

Съкращения

редактиране

Можете да срещнете и да използвате някои съкращения или уикипедиански жаргон за полето „Резюме“, например:

 • вр, предна: връщане на предна версия на дадена страница
 • внд : вандализъм;
 • доб. ххххх или само +ххххх : добавяне на „ххххх“;
 • форм., уикиф. : уикифициране, форматиране, оформление;
 • преп : добавяне на препратки, обикновено вътрешни;
 • меп, МЕП, iw: междуезикови препратки (междууики, interwiki); чуждоезичните редактори въвеждат „iw“ или направо връзката към страницата на друг език, например [[fr:Sofia]].
 • кат : добавяне на статията в категория; при смяна на категорията напишете „+[[Категория:Име на новата категория]]“;
 • -> : ххххх -> ууууу означава, че старият текст „ххххх“ е заменен с новия „ууууу“;
 • дд: добре дошъл/шла/и, например чрез някой от шаблоните за посрещане на нови редактори;
 • неподп : поставен шаблон {{неподписано}};
 • б тр, бързо : поставен шаблон {{бързо изтриване}};
 • правоп : корекции на правописа.

Автоматични резюмета

редактиране

Има случаи, когато полето „Резюме“ остане непопълнено, но въпреки това в Последните промени и в историята на страницата редакцията бъде придружена от автоматично генерирано резюме. Случаите са:

 • създаване на нова страница,
 • премахване на цялото съдържание на страница,
 • цялостната замяна на съдържанието на страница с друго съдържание,
 • създаване на пренасочване.

Вижте също

редактиране
Страници на български език
Страници на английски език
Системни съобщения
Настройки
 • Настройки → Редактиране → Предупреждаване при празно поле за резюме на редакцията