Производство на лекарствени вещества и продукти

икономическа дейност

Производството на лекарствени вещества и продукти е един от 34-те подотрасъла на преработващата промишленост в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Производство на лекарствени вещества и продукти
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
→21. Производство на лекарствени вещества и продукти
21.1. Производство на лекарствени вещества
21.2. Производство на лекарствени продукти

Секторът обхваща производството на лекарства, пробиотици, антисеруми, ваксини, хормонални препарати, диагностични субстанции и други фармацевтични продукти.[1]

В България към 2019 година отрасълът има оборот от 1,2 милиарда лева и в него работят около 8900 души (78% от тях в областите София, Пазарджик и Кюстендил), като най-големите предприятия са „Софарма“ в София, „Биовет“ в Пещера и „Балканфарма - Дупница“ в Дупница.[2]

Бележки редактиране