Феодалът обикновено е собственик на феодално владение през средновековието. Всеки феодал едновременно е ѝ сеньор на суверена си. Той от своя страна във Франция не е имал правото да се намесва в отношенията на васалите си с техните подчинени, т.е. принципа е „васалът на моя васал - не е мой васал“. В Англия е обратното – „всички васали на васалите ми, са и мои васали“.

Васалите са имали право да:

  • събират данъци;
  • осъществяват съдопроизводство;
  • водят войни и сключват мирни договори;
  • осигуряват сигурността на, и във владението си;

Вижте същоРедактиране