Фикх (на арабски: فقه‎) е ислямска правна доктрина. Подобно на юриспруденцията в западното общество, фикх покрива всички аспекти на религиозния, политическия и гражданския живот.[1]

Докато мюсюлманите смятат, че шариатът е божествен закон, както е разкрит в Корана и Сунната (изказванията и практиките на пророка Мохамед), фикхът е човешкото разбиране на шариата[2]

Фикхът се занимава със спазването на ритуалите (ибадет), моралното и социалното законодателство в исляма.

Етимология редактиране

Думата фикх е арабски термин, който означава „дълбоко разбиране“ или „пълно разбиране“. На литературен арабски език фикх означава юриспруденция като цяло - ислямска или секуларна. Според Васил Гюзелев факих е лице - законодател или тълкувател на шериатските закони.[3]

Вижте също редактиране

Източници редактиране