Вижте пояснителната страница за други значения на Флорин.

Флорин (итал. fiorino от fiore „цвете“, от лат. florem „цвете“) е название на златни монети, които се секат във Флоренция от 1252 г. до 1523 г., а впоследствие и в много други страни.

Флорин
Въвеждане1252 г.
Извеждане1533 г.
Този шаблон показва последните данни, преди тази валута да бъде изведена от употреба.
Флорин в Общомедия
Двете страни на флорентински златен флорин от втората половина на 1347 г.

Флорентинският fiorino d'oro е имал тегло от 3,5 грама злато с чистота 0,986 и е първата европейска златна монета след 7 век, която е била сечена в достатъчно големи количества, за да има важно търговско значение.

Флоринът бързо се разпространява в много страни в западна Европа, които емитират собствени монети, следващи флорентинския образец. Златните монети на Венеция, които се разпространяват широко след 1284 г., получават названието „дукати“ и впоследствие това название се налага и за златните флорини в почти цяла Европа.

Названието „флорин“ се използва като синоним на гулден и дукат.

Литература редактиране

  • Bernocchi, Mario Le monete della Repubblica fiorentina, 5 vols (Florence 1974-1985).
  • Bertele, Tommaso, ‘Moneta veneziana e moneta bizantina’, Venezia e il Levante fino al secolo XV (Atti del I convegno internazionale di storia della civiltà veneziana, Venezia 1968), ed. Agostino Pertusi (Florence 1973), 3-146.
  • Bertele, Tommaso, Numismatique byzantine: suivie de deux études inédites sur les monnaies des Paléologues (édition française mise à jour et augmentée de planches), ed. Cécile Morrisson (Wetteren 1978).
  • Day, William R., Jr, ‘The monetary reforms of Charlemagne and the circulation of money in early medieval Campania’, Early Medieval Europe 6 (1997), 25-45.
  • Day, William R., Jr, ‘Early imitations of the gold florin of Florence and the imitation florin of Chivasso in the name of Theodore I Paleologus, Marquis of Montferrat (1306-1338)’, Numismatic Chronicle 164 (2004), 163-89.
  • Day, William R., Jr, ‘The imitation gold florin of the „ex“ marquises of Carretto, Piedmont, c. 1350’, Rivista italiana di numismatica e scienze affini 107 (2006), 447-69.