Отваря главното меню
Конструкция на хипотрохоида при R = 1, r = 0.6, d = 1.2

В геометрията хипотрохоида е равнинна трансцендентна крива, описана от точка фиксирана спрямо окръжност, която се търкаля по вътрешната страна на друга, направляваща, окръжност, с радиус равен или по-голям от радиуса на първата.

Класификация и уравнениеРедактиране

Фиксирането на точката спрямо малката окръжност става с прекарване на отсечка, която свързва точката с центъра на окръжността. Взимат се под внимание два параметъра: d – дължината на получената отсечка и r – радиус на малката окръжност. В зависимост от отношението между тях разглеждаме:

  • скъсена хипотрохоида – при d < r, т.е. когато точката е вътрешна за окръжността;
  • хипоциклоида – при d = r, т.е. когато точката принадлежи на окръжността;
  • удължена хипотрохоида – при d > r, т.е. когато точката е външна за окръжността.

Специален случай на хипотрохоида е окръжността, при R = 2r.


Нека използваме горните означения, като добавим само R – радиус на направляващата окръжност. Тогава параметричните уравнения на хипотрохоидата са:

 ,

където   е ъгълът, образуван от абсцисната ос и правата свързваща центровете на двете окръжности.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

  • "Лексикон Математика", Георги Симитчиев, Георги Чобанов, Иван Чобанов, ИК Абагар, София, 1995, ISBN 954-584-146-Х
  • "Физико-математическа и техническа енциклопедия", Издателство на БАН, София, 1990
  • "Математически енциклопедичен речник", В. Гелерт, Х. Кестнер, З. Нойбер, ДИ Наука и изкуство, София, 1983


Външни препраткиРедактиране