Христо М. Данов (историк)

български историк на древността и траколог
Вижте пояснителната страница за други личности с името Христо Данов.

Христо Милушев Данов е виден български историк на древността и траколог. Данов има с важни приноси в античната история на Балканите и по-специално – в историята на древна Тракия и гръцката колонизация на черноморското крайбрежие.

Христо М. Данов
български историк на древността и траколог
Роден
Починал
28 януари 1999 г. (90 г.)
Учил въвВиенски университет
Научна дейност
ОбластИстория
Работил вАрхеологически музей в Пловдив
Народен археологически музей в София
Софийски университет
Семейство
ДецаНадя Данова

Биография

редактиране

Произхожда от рода на видния книгоиздател Христо Г. Данов. Роден в Пловдив, където учи и завършва класическа гимназия (1927). Следва класическа филология и история на Стария свят във Виенския университет, където защитава докторат по философия (1932). Специализира археология в Рим, Флоренция и Неапол (1932), а след това и в Париж (1938). Доброволен асистент в Археологическия музей в Пловдив (1931 – 1932), а от 1934 до 1941 г. – асистент и уредник в Античния отдел на Народния археологически музей в София.

През есента на 1944 г. работи като легационен съветник при Министерството на външните работи, а през пролетта-лятото на 1945 – като офицер за свръзки и преводач при командването на Втори украински фронт в Австрия и Виена.

Негова дъщеря е историчката Надя Данова.[1]

Проф. Данова е дарила личния архивен фонд на баща си на Централния държавен архив. Фондът е заведен под № 2102К. [2]

Академична дейност

редактиране

През 1941 г. Христо Данов е избран за частен хоноруван доцент в Софийския университет, редовен доцент от 1942 г., а от 1945 г. – за редовен професор по стара история. Титуляр и ръководител на катедрата по стара и средновековна обща история в Историческия факултет (1960 – 1976). Междувременно, през 1943 – 1944 г. Данов преподава и като доцент в Университета в Скопие.

Автор на многобройни статии в най-реномираните световни справочници по антична история – „Pauly-Wissowa's Realencyclopaedie“ и „Der Kleine Pauly“.

Организитор на I международен конгрес по тракология в София, май 1972, както и на Третия, проведен през 1980 г. във Виена.

Гост-професор в Сорбоната (Париж), както и в университетите в Оксфорд, Рим и Виена (1981 – 1982). Директор на Българския изследователски институт във Виена (Дом „Лудвиг Витгенщайн“) (1979 – 1980).

Председател на Софийското нумизматично дружество (1975 – 1980).

Награди и отличия

редактиране

През 1975 г. Данов е удостоен с престижната международна Хердерова награда.

 • Орден „Кирил и Методий“ – първа степен
 • Заслужил деятел на науката (1977)
 • Златен орден за заслуги към Република Австрия
 • Златен университетски диплом на Виенския университет

Избрана библиография

редактиране
 • „Die griechische Inschriften aus Tomis und Kallatis – Sammlung und Beitraege“, докторска дисертация, Виена, 1932, 240 стр.
 • „Херодот като извор за историята на Тракия, Македония, Пеония и Западното Черноморие.“ – ГСУ ИФФ, 8 – 106.
 • Западният бряг на Черно море през древността, София, 1947, 148 стр.
 • Извори за старата история и география на Тракия и Македония, София, 1949 (съавтор)
 • Траките и античният свят, София, 1959, 169 стр. (съавтор)
 • Древна Тракия. Изследвания върху историята на българските земи, Северна Добруджа, Източна и Егейска Тракия от края на IX до края на III век пр.н.е., София, 1968, 471 стр.
 • Данов, Христо и др. Искри от древността. София, 1973. с. 255.
 • Траки. (Исторически очерк), София, 1982, 181 стр.
 • История на България. Том I, София, 1979, 471 стр. (съавтор)

Литература

редактиране
 • В. Велков, Проф. Христо Данов на 65 години. – Векове. София, 1973, № 4, 77 – 80.
 • М. Тачева, Христо Данов. – Terra Antiqua Balcanica II (=Год СУ ИФ 72,2) София, 1985, 5 – 21.