Цанка Цанкова

български юрист

Цанка Тодорова Петрова (по баща Цанкова), известна като Цанка Цанкова, е български юрист, ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли“ на Консултативния съвет по законодателството към XXXIX и XL народно събрание и съдия в Конституционния съд на Република България (мандат 2009 — 2018 година). Член-кореспондент на БАН.

Цанка Цанкова
български юрист
Родена
18 ноември 1940 г. (83 г.)
Учила вСофийски университет
Работила вСофийски университет
Народно събрание на България
Конституционен съд на България

Биография редактиране

Цанка Цанкова е родена на 18 ноември 1940 г. в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, специалност „Държавни и правни науки“ (1963). Тя е практикуващ юрист – съдия и юрисконсулт до 1975 г. Редовен асистент е по гражданскоправни науки в Юридическия факултет на СУ (1975); главен асистент (1978); доцент по гражданско и семейно право (1987); професор (1995); доктор по право (1975); доктор на юридическите науки (2001). Професор в Софийския университет, в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и в Нов български университет.[1][2]

Цанкова е ръководител на международната програма „Студенти на стаж в парламента“ през мандата на XXXVIII и XXXIX Народното събрание (2000 – 2004). Член е на Общото събрание (1985 – 2007) и на Контролния съвет на Софийския университет (1999 – 2005). Член е на Факултетния съвет на Юридическия факултет (1987 – 2007). Тя е заместник-декан на Юридическия факултет на Софийския университет два мандата (1987 – 1992). Цанкова е ръководител на катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на Пловдивския университет (1991 – 1995). Член на Управителния съвет и заместник-председател на Националния фонд /Съвет/ за научни изследвания (1992 – 2004). Член на специализирания съвет по правни науки при ВАК (от 1991), негов председател (1998 – 2003). Два мандата научен секретар на Висшата атестационна комисия при Министерския съвет (2003 – 2009). Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Ръководител на направление „Гражданскоправни отрасли“ на Консултативния съвет по законодателството към XXXIX и XL Народно събрание.[3] Член-кореспондент на Българската академия на науките (2008). Избрана за съдия в Конституционния съд с мандат 2009 – 2018 г. от XLI народно събрание (2009).[4][5][6] Между 16 ноември 2012 и 3 март 2013 е временен председател на съда, с което става първата жена на този пост. Първата избрана жена председател на съда е Павлина Панова (съдия с мандат 2018 — 2027 година), която на 16 ноември 2021 г. е избрана на поста (мандат 2021 — 2024 година).[7]

Библиография редактиране

  • „Семеен кодекс“ – Цанка Цанкова и колектив – 2015 г. – 544 страници – издателство: „Труд и право“, ISBN 978-954-608-222-0;[8]
  • „Закон за наследството“ – Цанка Цанкова и колектив – 2016 г. – 766 страници – издателство: „Труд и право“, ISBN 978-954-608-245-9.[9]

Източници редактиране