Централната банка е посредник между държавата и банките в дадена държава (или техен съюз).

Призвана е да регулира паричните и кредитните отношения чрез определени средства, установени от законодателството. Регулира количеството пари в икономиката. Тя е самостоятелна и независима институция и не функционира с цел печалба. Притежава монопол върху емисията на пари. Работи само с търговските банки, частни депозитни институции и правителството. Отговаря за валутните курсове и резерви.

Основни функции редактиране

  • емитиране на банкноти и монети;
  • провеждане на парично-кредитна политика;
  • провеждане на валутна политика;
  • рефинансиране на кредитно-банковите учреждения;
  • регулиране дейността на кредитните учреждения;
  • финансов агент на правителството.

Някои централни банки редактиране

Външни препратки редактиране