Шахматна нотация

Ходовете в шахмата обикновено се записват (в книги, списания, и др.) с помощта на шахматна нотация, представляваща комбинация от букви, числа и други символи. Използват се голям брой нотации, като най-разпространена в света е т.н. алгебрична шахматна нотация.

Алгебрична шахматна нотация

Освен за записване на ходовете, съществуват и нотации за определени позиции (вижте Нотация на Форсайт-Едуърдс). Те са подходящи за запазване на състоянието на партии или за изразяването на шахматни задачи.

Алгебрична шахматна нотацияРедактиране

Наименование на шахматните полетаРедактиране

Квадратчетата на шахматната дъска се наричат полета. Хоризонталните редове от полета се наричат хоризонтали, а вертикалните редове от полета – вертикали. Хоризонталите са наименувани с номера от 1 до 8 (виж диаграмата), като белите фигури се разполагат в началото на играта по хоризонтали 1 и 2, а черните – по 7 и 8. Вертикалите се обозначават с малки латински букви от a до h. Всяко поле на дъската се обозначава с буквата на вертикала и цифрата на хоризонтала, на които се намира. На диаграмата – полето g5 се намира там където се пресичат вертикала g и хоризонтала 5.

Обозначаване на шахматните фигуриРедактиране

При документиране ходовете в една партия шахматните фигури се обозначават както следва: цар – Ц, дама – Д, топ – Т, офицер – О и кон – К. За ходовете на пешките не се употребява буква.

Обозначаване на ходовеРедактиране

При обозначаването на шахматен ход се записва най-напред буквата на фигурата, която се премества (за пешка не се пише нищо) и след това – полето където фигурата е била преди хода, тире и полето, където фигурата се поставя след хода. Например, 1.a2-a4 означава, че крайната лява бяла пешка се придвижва от поле а2, където се намира в началото на играта, на поле а4. Цифрата 1. е поредния номер на хода в партията. Под един номер се записва вляво ход на белите и вдясно – ход на черните. Например ходът 2. ... Kb8-c6 означава, че черния кон от поле b8 се придвижва на поле c6. Това обозначаване съответства на пълната шахматна нотация – при кратката шахматна нотация се записва само крайното поле, на което се премества фигурата. Например горният ход с пешката се записва като 1.a4, а ходът с коня – 2. ... Kc6

Специални символиРедактиране

При вземане на фигура се използва същия запис, като тирето между обозначението на двете полета се заменя с двоеточие. Например 4.Kf3:d4 e5:d4 означава, че белия кон от поле f3 взема фигурата от поле d4, а черната пешка от поле e5 взема фигурата (в случая коня) от поле d4. При кратката нотация това ще се запише като 4.K:d4 e:d4

Малка рокада се обозначава с 0 – 0, а голяма рокада – с 0-0-0.

Вземане ан-пасан (виж пешка): 7. ... c7-c5 8.d5:c6 (или 7. ... c5 8. d:c6)

Шах на царя се обозначава със знака +. Например 5.Oc4:f7+ (или 5.O:f7+).

Мат се обозначава със знака х, например 4.Дf3:f7x (или Д:f7x).

Когато пешка достигне последния хоризонтал: за бяла пешка това е осми хоризонтал, а за черна – първи, тя се превръща в (произвежда) друга фигура от същия цвят. Това се записва като:
43. f7-f8Д ... или кратко 43. f8Д ... – бяла пешка от поле f7 се премества на f8 и произвежда дама, или
37. ... c2-c1К или кратко 37. ... c1К  – черна пешка от поле c2 се премества на c1 и произвежда кон.

Други шахматни нотацииРедактиране