ePay.bg (произнася се „и-пей-бе-ге“) е българска система за електронни плащания. Системата съществува от октомври 1999 година. През ноември същата година е реализирано и първото плащане онлайн в България именно през ePay.bg. Оператор на системата е „Ипей“ АД, създадено през 2000 г., част от „Датамакс Системс Холдинг“ АД.[1]

Цели на системата редактиране

  1. Да даде възможност на клиентите си да осъществяват месечните си плащания за битови сметки (ток, вода, парно, телефон, GSM и т.н.), да покриват данъчните си задължения, както и да пазаруват свободно, възползвайки се от предимствата на интернет пространството – спестяване на време, нерви и средства. Те получават още и възможността да извършват нареждания за плащания през интернет и подробни извлечения по сметките си.
  2. Да даде възможност на българските търговци да получават плащания по интернет чрез национални дебитни и международни кредитни карти. ePay.bg може да се използва както от граждани на страната, така и от чужденци, желаещи да закупят стоки или да се възползват от услуги, предлагани от българските фирми.

Сигурност и поверителност на информацията редактиране

Всички потребители след регистрацията[2] си в ePay.bg получават уникален клиентски идентификацоинен номер (КИН), а всеки успешно регистрирал се търговец получава търговски идентификационен номер (ТИН). Номерата ТИН и КИН са публични номера и служат за виртуално идентифициране на клиента пред търговеца и търговеца пред купувача. Освен тези номера всеки регистрирал се, независимо клиент или търговец, избира потребителско име и парола, с която се оторизира пред ePay.bg. Всяко плащане се извършва след изричното му потвърждаване от страна на клиента с парола, която е криптирана.

Друга особеност на системата е това, че по никакъв начин не предоставя специфична информация за клиента пред търговеца. Това, което той получава, е известие, че даден потребител е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран, че ще доставя стоки до врата на клиента, той може да получи и точния му адрес, ако клиентът е изявил предварително такова желание.

Регистрация редактиране

На купувачи редактиране

За да се извърши успешна регистрация в системата, е необходима връзка с интернет. Посредством браузъра (програма за отваряне на интернет страници) се зарежда страницата на ePay.bg, намираща се на адрес www.epay.bg. След зареждането ѝ следва еднократно да се въведат личните данни и да се избере платежното средство – микросметка, банкова карта или и двете.[източник? (Поискан преди 117 дни)]

Банкова карта може да се регистрира като платежен инструмент в ePay.bg с избрано от потребителя кратко име, позволяващо по-лесното ѝ разпознаване. При регистрацията на картата ePay.bg предоставя указание за потвърждаване на картата на потребителя от банкомат. Всяка карта може да се регистрира в повече от един профил, като за всяка реална регистрация ще е необходимо ново потвърждение от банкомат. Също така всеки потребител би могъл да регистрира в профила си неограничен брой карти, с които да извършва разплащания. При извършване на трансакции с банкови карти клиентът не заплаща комисиони и не се облага с допълнителни суми освен тези, които банката издател на картата, с която се извършва плащането, стандартно взима при плащане на ПОС терминал (обикновено сумите варират между 0,15 лв. и 0,20 лв.).[източник? (Поискан преди 117 дни)]

Микросметката e електронно средство както за плащане, така и за получаване на пари. Тя е изцяло интернет базирана и след идентификация на клиентите в системата те могат да превеждат пари от една сметка в друга практически безплатно. Всеки регистриран потребител получава безплатно микросметка в ePay.bg. Системата предлага различни начини за зареждане на микросметката на клиента със средства – с карта или микросметка от друг потребител на ePay.bg, чрез вносна бележка в банка, от банкомат, в брой или на гише на Easypay.[източник? (Поискан преди 117 дни)]

Бележки редактиране

Външни препратки редактиране