Escherichia coli, произвеждащи веротоксин

Произвеждащите веротоксин Escherichia coli [1] са група ентерохеморагични бактерии от вида Escherichia coli, които могат да причинят тежки чревни и системни заболявания при хората. Възможните усложнения включват хеморагични колити, хемолитичен уремичен синдром (HUS)[2] или постдиарична тромбозна тромбоцитопенична пурпура (ТТР).[3] Усложненията могат да настъпят при около 10% от случаите. Хемолитичният уремичен синдром се характеризира с остра бъбречна недостатъчност, анемия и намаляване броя на тромбоцитите. Съществуват около 250 O-серогрупи на Escherichia coli, които произвеждат шига токсин (Shiga toxin), от които над 100 са свързани със заболявания при хората. Макар че щам O157:H7 се счита за клинично най-важен е установено, че до 50% от инфекциите не принадлежат към този серологичен тип.

Шига токсин продуциращи Escherichia coli
Класификация и външни ресурси
МКБ-10A04.3
МКБ-9 008.04

ЕпидемиологияРедактиране

Предаването на инфекцията става главно чрез заразена храна или вода, контакт с животни. Възможно е и предаване от човек на човек при тесни контакти. Съобщава се за голям брой различни храни, представляващи предполагаеми източници на заразата в различни огнища. Такива биват непастьоризирано мляко и сирена от сурово мляко, недостатъчно топлинно обработено говеждо месо, различни видове пресни зеленчуци. Сред последните регистрирани епидемични огнища е регистрирано такова в Канада и САЩ. Причинител е Escherichia coli - O157, като предаването на инфекцията е свързано с орехи. Това показва, че инфекцията използва нови фактори за разпространение. Различни видове животни могат да бъдат носители и отделители на патогенни за човека колибактерии. Те се пренасят до човека предимно чрез фекално замърсяване на хранителни продукти.

Инфекциозната доза е ниска. Инфекцията е опасна за общественото здраве поради факта, че е възможно да причини епидемични взривове. Хемолитичният уремичен синдром е една от най-честите причини за остра бъбречна недостатъчност при децата. Установено е, че геномът на Escherichia coli е сравнително стабилен. Въпреки това, в природата непрекъснато възникват условия за развитието на процеси, които да вирулентизират непатогенни щамове. Поради недостатъчната диагностика серотиповете, причиняващи клинично заболяване при хората, не са достатъчно добре проучени.

Клинични признациРедактиране

Инкубационният период е в диапазона на един до десет дни. При отделните заболели симптомите варират като основно се повлияват от състоянието на имунната система. Телесната температура се повишава до 38,5 °C. Заболяването се демонстрира със силни коремни болки и диария, която често преминава в кървава, повръщане. Типичната кървава диария в повечето случаи е лека и заболелите се възстановяват до една седмица. Около 15% от децата с диагноза STEC (главно от серотип О157) инфекция развиват тежкото усложнение – хемолитичен уремичен синдром. Този процент е значително по-нисък сред възрастните хора. Тежестта на диарията се определя от няколко фактора. Определят се от серотиповете на Escherichia coli, типа на продуцираните шига токсини и други характеристики на вирулентността на бактериите. Възрастта на пациента и дозата на заразяване също са от съществена роля. Децата на възраст под 5 години са с повишен риск от развитие на клинично заболяване, а бебетата са изложени на повишен риск от смърт поради развитието на дехидратация и септицемия.

ЛечениеРедактиране

Антибиотичното лечение в повечето случаи е противопоказно. Причината за това, е че то може да активира освобождаването на шига токсини. При унищожаването на микроорганизмите се отделя голямо количество токсини и това води до клинично влошаване с потенциално развитие на HUS. При лечението на инфекции, причинени от тези серотипове се използва основно рехидратираща терапия на организма.

ЛитератураРедактиране

  • Доклад на Център за оценка на риска при Българската агенция по безопасност на храните.

ИзточнициРедактиране

  1. (шигаподобен токсин) (Verotoxin (verocytotoxin,shiga-like toxin) producing, Escherichia coli, STEC)
  2. Karch H, Tarr P, Bielaszewska M. Enterohaemorrhagic Escherichia coli in human medicine. // Int J Med Microbiol 295 (6 – 7). 2005. DOI:10.1016/j.ijmm.2005.06.009. с. 405 – 18.
  3. Woo Kyun Bae, Youn Kyoung Lee, Min Seok Cho, Seong Kwon Ma, Soo Wan Kim, Nam Ho Kim, and Ki Chul Choi. A Case of Hemolytic Uremic Syndrome Caused by Escherichia coli O104:H4. // Yonsei Med J 47 (3). 30 юни 2006. с. 437 – 439. Two sentences were taken from this source verbatim.