Система метър-килограм-секунда

(пренасочване от MKS)

Системата метър-килограм-секунда (абревиатура на английски: MKS) е вид система единици за измерване на физически величини, която използва метър, килограм и секунда като базови единици.

Приета през 1889 г., системата от единици MKS наследява предишната система сантиметър-грам-секунда (CGS) в търговията и машиностроенето. Системата MKS служи за основа за развитието на Международната система от единици (съкратено SI), която е международен стандарт, с което системата CGS постепенно бива заменена.[1]

За разлика от SI обаче, системата MKS не съдържа мерни единици за електричество и магнетизъм.[2]

Единици в системата MKS

редактиране

Физическа величина – мерна единица:[2]

Източници

редактиране