Барикадите

защитена местност в България

„Барикадите“ е защитена местност в България, разположена на площ от 119.7 хектара в Средна гора. Местността е заведена под код 235 в Регистъра на защитените територии и защитените зони в България. Припокрива се със защитена зона „Средна гора“ по Директивата за птиците. Защитената местност е обявена със Заповед No.77 от 3 февруари 1986 г. (бр. 16/1986 на Държавен вестник).[1]

Барикадите
014 Dal Middelgebergte vanuit tempel Thraciërs.jpeg
Информация
Местоположение Средна гора
Данни
Площ 119.7 ha
Създаден 3 февруари 1986 г.
Барикадите в Общомедия

Административно попада на границата на: с. Старосел, Община Хисаря, Област Пловдив и гр. Копривщица, Община Копривщица, Област София.[1] Стопанисва се и се охранява от Държавно горско стопанство „Хисар“ и ДГС „Копривщица“, под контрола на РИОСВ – Пловдив и РИОСВ – София.[2]

С обявяването на местността за защитена се цели опазване на буковите гори и характерния ландшафт с широколистни горски и ливадни съобщества. В рамките на защитената местност е забранено да се извършва паша на домашни животни, преследване и унищожаването на дивите животни и техните гнезда или леговища; кастрене и повреждане на дървета; късане или изкореняване на растителност; разкриване на кариери, провеждане на минно-геоложки и други дейности, както и строителство освен предвиденото в устройствения проект.[1]

В „Барикадите“ се опазват 150-годишни букови гори, бял бор, бреза, трепетлика и тревиста растителност. Животинските видове, които се срещат, са диви прасета, елени, зайци.[3]

ИзточнициРедактиране

  1. а б в „Барикадите“, Регистър на защитените територии и защитените зони в България
  2. Защитени местности, Сайт на Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив
  3. Защитена местност „Барикадите“, Портал за културно и природно наследство и устойив туризъм „Копривщица – Сурдулица“

Вижте същоРедактиране