Бела църква

Уикимедия пояснителна страница

Бела църква може да се отнася за:

  • Бела църква, село в община Кривогащани, Република Македония;
  • Бела църква, на гръцки Аспроклисия, село в дем Хрупища, Западна Македония, Гърция;
  • Бела църква, на гръцки Колхида, село в дем Кукуш, Централна Македония, Гърция;
  • Бела църква, град във Войводина, Сърбия;
  • Бела църква, село в община Крупан, Сърбия.

Вижте също

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.