Бутан (алкан)

въглеводород, алкан, с четири въглеродни атома
Вижте пояснителната страница за други значения на Бутан.

Бутан
Бутан (алкан) Бутан (алкан)
Систематично име Бутан
Химическа формула C4H10
Молекулна маса 58,12 g/mol
Плътност 2,48 g/cm³ (15 °C, 1 atm)
Точка на топене -138,3 °C
Точка на кипене -0,5 °C
CAS номер [ 106-97-8]
Опасности R11: Леснозапалимо
Права и справки

Бутанът /C4H10/ е въглеводород от хомоложния ред на алканите с 4 въглеродни атома.

Свойства редактиране

Леснозапалим газ с точка на кипене -0,5 °С. Бутанът е най-низшият алкан, който може да има изомери (алканите от метан до пропан нямат изомери). Известни са 2 структурни изомера – n-бутан и 2-метилпропан (известен и като изобутан).

Бутанът се втечнява лесно, при 20 °C втечняването е възможно при налягания, по-високи от 2 атмосфери.

Налягане на наситените пари на бутана
Налягане, mm Hg 1 10 40 100 400 760 1520 3800 7600 15200 30400 45600
Температура, °C –101.5 –77.8 –59.1 –44.2 –16.3 –0.5 18.8 50.0 79.5 116.0

При 20 °C един литър вода се разтварят 61 mg.

Бутанът е по-тежък от въздуха, при изтичане се натрупва по пода и ниските части на помещението. Той не е отровен, но при високи концентрации във въздуха може да причини задушаване (поради липсата на кислород). При високи концентрации действа наркотично и с него се злоупотребява като евтин опиат. Бутанът е леснозапалим, образува експлозивни смеси с въздуха в границите от 1,4 до 9,4 обемни процента.

Бутанът гори както всички алкани, при което се получават въглероден диоксид и вода. Химическите му свойста са типични за алканите (вж. алкан).

Приложение редактиране

Като енергиен източник: Втечнен, обикновено в смес с пропан (пропан-бутан) се използва като гориво за автомобили и др., газ за горене, газ за запалки и др. Към него се добавят вещества (най-често етантиол), които се усещат от обонянието в много ниски концентрации, за да се предотвратят инциденти при изтичане на газ.

Хладилен агент Под името R600 (n-бутан) и R600a (изобутан) се използва като хладилен агент в хладилни инсталации, климатици и топлинни помпи.

В химическата индустрия се използва като изходна суровина за получаване на бутадиен (който от своя страна се преработва до синтетичен каучук), малеинова киселина и други химикали.