Бяла река (приток на Стряма)

Вижте пояснителната страница за други значения на Бяла река.

Бяла река е река в Южна България – област Пловдив, община Карлово, ляв приток на Стряма. Дължината ѝ е 37 km.

Бяла река
По екопътеката „Бяла река“
По екопътеката „Бяла река“
42.7189° с. ш. 24.9033° и. д.
42.5136° с. ш. 24.8458° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Пловдив
Община Карлово
Дължина37 km
Водосб. басейн239 km²
Отток1,58 m³/s
Начало
Мястозападното подножие
на връх Ботев,
Калоферска планина,
Стара планина
Координати42°43′08.04″ с. ш. 24°54′11.88″ и. д. / 42.7189° с. ш. 24.9033° и. д.
Надм. височина2048 m
Устие
Мястоляв приток на СтрямаМарицаБяло (Егейско море)
Координати42°30′48.95″ с. ш. 24°50′44.88″ и. д. / 42.5136° с. ш. 24.8458° и. д.
Надм. височина268 m

Бяла река извира на 2048 m н.в., двата ѝ извора са от двете страни на връх Кафадикилди, като източният е на няколко метра от заслон „Ботев“ в западното подножие на най-високия старопланински връх – Ботев. Тече в южна, а после в югоизточна посока, дълбаейки склоновете, и заедно с Джендемската река и нейните притоци и с Пръскалската река образува дълбоката и непристъпна долина на Южния Джендем, част от резервата „Джендема“. След водослива с Джендемската река дебитът ѝ значително се увеличава. След водослива с река Бъзовица теренът става по-лек и реката потича отново в южна посока.[1]

Преди Бяла река да достигне Калофер, около нея е прокарана екопътеката „Бяла река“. Северно от град Калофер, в малко долинно разширения се намира Калоферският мъжки манастир, откъдето тръгва и кръговата екопътека.

Със своите водопади, прагове и скалисти теснини Бяла река е определяна като една от най-живописните в България.

При шосето СофияБургас (югозападно от Калофер) завива на запад, при село Куртово навлиза в източната част на Карловското поле, завива на югозапад и се влива отляво в река Стряма на 268 m н.в., преди навлизането ѝ в Стремския пролом.

Площта на водосборния басейн на реката е 239 км2, което представлява 17,1% от водосборния басейн на река Стряма.

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

  • ← Джендемска река
  • → Пръскалска река
  • → Бъзовица
  • ← Тавращица
  • ← Ватев дол
  • → Чавеадере
  • Свеженска река

Реката е със снежно-дъждовно подхранване, като максимумът е през март-юни в резултат от снеготопенето, а минимумът – през юли-октомври. Среден годишен отток при село Куртово 1,58 m3/s.

По течението на реката в община Карлово са разположени четири села: Куртово, Ведраре, Бегунци и Пролом.

В Карловското поле водите на реката се използват за напояване и промишлено водоснабдяване.

На протежение от 3,3 km, по десния бряг на реката, западно от град Калофер преминава участък от Републикански път I-6 т Държавната пътна мрежа ГКПП Гюешево – София – Карлово – Бургас.

Долината на Бяла река и Южния Джендем

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

  1. Корчев, Никола. Из Джендема. С., Медицина и физкултура, 1962, с. 7 – 8. (Поредица „Малка туристическа библиотека“ № 21
  • Мичев, Н., Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев. Географски речник на България. София, 1980, стр. 90

Вижте също редактиране