Отваря главното меню

Изкуство на Византия

(пренасочване от Византийско изкуство)

Византийското изкуство е историко-регионален тип изкуство, входящ в историческия тип средновековно изкуство. То е съвкупност от различни ромейски изкуства, обединени под общо название. Византийското изкуство е силно повлияно от православните и християнските норми и влияе върху развитието на българското средновековно изкуство.

Един от най-силните периоди на византийското изкуство е т. нар. „Палеологов ренесанс“.

Византийска мозайка (V век)
Свети Георги с атрибути на Димитър Солунски (мозайка базилика Св. Димитър, VII век)

Съдържание

ПериодиРедактиране

ИконописРедактиране

 
Владимирска икона (начало XII век, Константинопол)

Иконописът във Византийската империя е крупно художествено явление в източнохристиянския свят. Византийската художествена култура става родоначалник на няколко национални култури (например, Древноруската), но също оказва влияние на иконописа на другите православни страни: Сърбия, България, Македония, Русия, Грузия, Сирия, Палестина, Египет. Така под влияние на Византия се намира и културата на Италия, и особено Венеция.

Важно значение за тези страни имат не само византийските иконографии, но и възникващите във Византия на нови стилистически течения.

Костюм и мода във ВизантияРедактиране

Архитектура на ВизантияРедактиране

Галерия от творбиРедактиране

ЛитератураРедактиране

  • Всеобщая история искусств. Искусство Византии
  • Лазарев В. Н. История византийской живописи
  • Отто Демус. Мозаики византийских храмов
  • Колпакова Г. С. Искусство Византии. Ранний и средний периоды. – СПб.: Азбука-классика, 2005.
  • Димов, Г. Ранновизантийско сребърно блюдо от с. Светлен (Поповско) - В: Сборник с доклади от VIII национална научна конференция на тема "Поломието – находки, събития и личности" ИМ Попово, В. Търново, 2016, 741-760.
  • Димов, Г. Културните и политически взаимоотношения между Византийската империя и кралство Англия през XI-XII век. - В: История, год. XX, кн. 5, 2012, 395-408.