Вицепремиер по земеделието,горите, околната среда и водите

Заместник-председателят на Министерският съвет на Народна република България по земеделието,горите, природната среда и водите до 1990г и Заместник-министър-председателят на Република България по земеделието,горите, околната среда и водите от 1995г е висш държавен правителствен пост и орган на държавната влст за управление и координиране на държавната политика в областта на земеделието, горите , околната среда и водите който в по голямата част от съществуването си координира дейността на министърът на земеделието , министърът на горите - до 1986г, министърът на земеделието и горите -от март 1986 до декември 1986г ,председателят на Държавният комитет за опазване на природната среда - до 1990г и министърът на околната среда и водите -от 1997 до сега, а в отделни периоди от съществуването си -през периода март 1986 до декември 1988г ръководи държавната политика в земеделието, горите , околната среда и водите , тъй като през декември 1986 - август 1987г Заместник-председателят на Министерският съвет на НРБ по този ресор е и председател на Съветът по селско и горско стопанство при Министеският съвет, а от август 1987 до декември 1988г министърът на земеделието и горите на НРБ има и ранг и правомощия на вицепремиер , наред с министерските си правомощия, а от декември 1989г отново Заместник-председател на Министерският съвет координира дейността на земеделието , горите , водите и околната среда. През 1995г е учереден постът на Заместник-министър-председател по земеделието , горите , водите и околната среда който координира дейността на министърът на земеделието и хранителната промишленост , с излкючение на периодът януари 1996- юни 1996г когато постовете Заместник-министър-председател по земеделието , горите , водите и околната среда и министър на земеделието и хранителната промишленост се заемат от едно и също лице.През 1997 длъвността на Заместник-министър-председател по земеделието , горите , водите и околната среда е премахната и е възстановена през 2005 , като отново е премахната в 2009 и възстановена в декември 2021г.

Заемали длъжността редактиране

Имена (роден) Начало на мандата Край
на мандата
Продължителност
(дни)
Партия или
коалиция
Правителство
Заместник-председател на Министерският съвет по земеделието, горите , прородната среда и водите (от 1981 до 1986 г.)
1 Григор Стоичков
(р. 1926)
18 юни 1981 19 юни 1986 1827 БКП Филипов
Заместник-председател на Министерският съвет по земеделието , горите , природната среда и водите и председател на Съветът по селско и горско стопанство при Министерският съвет ( от 1986 до 1987г)
2 Алекси Иванов
(р. 1922)
25 декември 1986 19 август 1987 237 БЗНС Атанасов
Министър на земеделието и горите с ранг на заместник-председател на Министерският съвет (от 1987 до краят на 1988г.)
3 Алекси Иванов
(р. 1922)
19 август 1987 19 декември 1988 488 БЗНС Атанасов
Заместник-председател на Министерският съвет по земеделието, горите , природната среда, водите и бедствията и авариите (от 1989 до 1990 г.)
4 Надя Аспарухова
(р. 1942)
18 декември 1989 8 февруари 1990 52 БКП Атанасов
Заместник-министър-председател по земеделието, горите , водите и околната среда ( от 1995 до 1997г г.)
5 Светослав Шиваров
(р. 1944)
25 януари 1995 12 февруари 1997 749 БЗНС Александър Стамболийски Виденов
Заместник-министър-председател отговарящ за икономиката , земеделието , горите и храните ( от 2005 до 2009г.)
6 Ивайло Калфин
(р. 1964)
17 август 2005 27 юли 2009 1440 БСП Станишев
Заместник-министър-председател по икономиката , земеделието , горите и храните ( от 2021 до 2022г.)
7 Корнелия Нинова
(р. 1969)
13 декември 2021 2 август 2022 232 БСП Петков
Заместник-министър-председател по икономиката , земеделието , горите и храните ( 2022г.)
8 Христо Алексиев
(р. 1980)
2 август 2022 независим Донев

Източници редактиране

  • Постановление 2 на Министерският съвет от февруари 1987 за приемане на правилник за устройството и дейността на Съветът по селско и горско стопанство при Министерският съвет и функциите на Заместник-председател на Министерският съвет по земеделието , горите , околната среда и водите и председател на Съветът по селско и горско стопанство при Министерският съвет и разпределение на работата между заместник-председателите на Министерският съвет по ресори.
  • Решение на Министерският съвет от 3 февруари 1988г, за приемане на правилник за устройство, и дейността на Министерство на земеделието и горите, и правото на министърът

на земеделието и горите, да има функции и на заместник-председател на Министерският съвет , наред с министерските си функции.

  • Решение на Министерският съвет от 22 декември 1989г за разпределнеие на работата на новите заместник-председатели на Министерският съвет.
  • Постановление 5 на Министерският съвет от 5 февруари 1995г за разпределие на работата между заместник-министър-председателите по ресор.
  • Решение на Министерският съвет от 3 септември 2005г за разпределие на работата мевду заместник-министър-председателите по ресор.
  • Устройствен правилник на Министерският съвет от 18 декември 2021г.