География на Словения

Словения е разположена в Централна Европа с обща площ 20 273 км2. Граничи с Хърватия (670 км), Австрия (330 км), Италия (232 км) и Унгария (102 км). Най-високата точка е връх Триглав (2864 м н.м).

Географска карта на Словения
Изглед от връх Триглав

РелефРедактиране

Словения има предимно планински релеф. Северозападната част на страната е заета от Източните Алпи.

КлиматРедактиране

Словения е разположена в умерения климатичен пояс.

ВодиРедактиране

РекиРедактиране

ЕзераРедактиране

ПочвиРедактиране

В страната преобладават кафявите горски почви, а в долините и около реките алувиално-ливадни почви.

Защитени територииРедактиране

Общата площ на защитените територии в Словения е 140 400 хектара, това е около 8 % от територията на страната. Най-известния национален парк в Словения е Триглав.

РастителностРедактиране

В Словения има около 3200 вида растения, от тях 66 вида са ендемични, а 330 вида са включени в списъка на застрашените. Горите са разположени предимно в планинските райони и покриват около 3/5 от територията на страната. В ниските склонове (до височина от около 600 м н.м) са разположени от дъбово-габърови гори с примеси от явор и липа, от 600 до 1800 метра н.м са разположени буково-елови гори, а над 1800 метра н.м се срещат субалпийски и алпийски ливади.

Външни препраткиРедактиране