Грохот или Гроот (на македонска литературна норма: Гроот) е историко-географска област, разположена в централната част на Северна Македония. Областта обхваща малка територия по долината на река Тополка извираща от масива Мокра и спускаща се в източна посока към Велешкото долинно разширение, където се влива в река Вардар, като неин десен приток. Долината на Тополка е отделена от тази на Вардар и от град Велес от едноименния хълм Грохот. Най-високата му точка е 450 m.

Грохот
Rid-Groot-Veles.jpg
СтранаСеверна Македония
Ридът Грохот край Велес

Поречието на Грохот (Кюмюрджи-кол) не се отличава със стопанско благоденствие, няма градове. Типично селски район, населението е заето в земеделието и отглежда жито, ориз, тютюн, слънчоглед, мак. Сред иначе малките села най-значимо е село Чашка, явяващо се общински център за селцата от областите Грохот и Азот.

Села в ГрохотРедактиране

В Община ЧашкаРедактиране

Горно Яболчище; Долно Яболчище; Еловец; Чашка; Раковец; Горно Врановци; Долно Врановци; Мелница; Лисиче; Дреново; Голозинци;

В Община ВелесРедактиране

Карабунище; Белещевица; Ърлевци (Хърлевци); Ращани; Сояклари.

Външни препраткиРедактиране