Гуделий Цикандил

византийски аристократ и военачалник

Гуделий Цикандил (на гръцки: Γουδελίος Τζικανδύλης или Τζικανδήλης), понякога срещан и като Василий Цикандил Гуделий (на гръцки: Βασίλειος Γουδελίος Τζικανδύλης), е византийски аристократ и военачалник от XII век, севаст и пансеваст, женен за внучка на император Алексий I Комнин.

Гуделий Цикандил
Γουδελίος Τζικανδύλης
византийски аристократ и военачалник
Починал
не по-рано от 6 март 1166 г.
Семейство
СъпругаЕвдокия Ангелина

За живота и произхода на Гуделий Цикандил няма много сведения. В един ръкопис (Cod. Marciani no. 524), който се съхранява в Библиотека „Марчана“, е поместено надгробно стихотворение за Гуделий Цикандил, написано от неизвестен автор. В това стихотворение се споменава, че бабата на Гуделий Цикандил по бащина линия е сестра на император Никифор III Вотаниат.[1] Не е известно обаче какви са роднинските отношения на Гуделий с известния Лъв Цикандил, служител на Йоан II Комнин, за когото Йоан Продром пише едно надгробно стихотворение.[1] Съвсем сигурно обаче Лъв Цикандил не може да бъде смятан за баща на Гуделий, за което може да се съди от факта, че в надгробното си слово за Лъв Цикандил Продром не е споменал нито дума за някаква негова роднинска връзка с император Никифор III Вотаниат, която поетът едва ли би пренебрегнал, ако майката на Лъв Цикадил наистина е била сестра на този император, както се твърди за бабата на Гуделий Цикандил. Второ, в надгробното слово за Лъв Цикандил се споменава единствено някоя Анна Комнина, с която той е бил свързан, но нейният произход така и не е изяснен.[1]

Гуделий Цикандил често е отъждествяван с Василий Цикандил, за когото Йоан Кинам разказва, че през 1147 г. е изпратен при Лонги в Тракия, за да шпионира действията на кръстоносците от Втория кръстоносен поход, а след това заедно с частите на Просух нанесъл на по-многобройнте германските войски на Конрад III тежко поражение близо до Константинопол.[2]

Гуделий Цикандил е женен за Евдокия Комнина Ангелина, която е дъщеря на багренородната Теодора Комнина и Константин Ангел.[3] Съпругата на Гуделий е внучка на император Алексий I Комнин и племенница на император Йоан II Комнин. Като роднина по сватовство на император Мануил I Комнин Гуделий Цикандил е сред участниците в синода от 1166 г, като регистрите на събитието свидетелстват за присъствието му на две заседеания – от 2 март и от 6 март.[3]

Никита Хониат съобщава, че някой си Гуделий Цикандил е бил изпратен от император Мануил I Комнин да се сражава срещу турците в Мала Азия. Тъй като сведенията на Хониат се отнасят за събития от 60-те години на XII век, което хронологически е по-близко до времето на императорския синод от 1166 г., това дава основание да се приема, че Гуделий Цикандил от разказа на Хониат и Гуделий Цикандил от регистрите на синода са едно и също лице.

Източници редактиране

Бележки редактиране

  1. а б в Шестаков 1926, с. 52 – 54.
  2. Basileios Goudelios Tzikandyles, military commander // Prosopographie of the Byzantine World. Посетен на 19 декември 2021.
  3. а б Stiernon 1965, с. 242 – 243.