Декларация на емигрантските македонски организации (1940)

Декларацията на емигрантските македонски организации в България от 15 юли 1940 година е документ, който отразява промяната на целта на емигрантската част от македонското освободително движение в годините на Втората световна война - от автономия за Македония и Одринско и Независима Македония към присъединяване на Македония към България. Декларацията е подписана от името на Македонските културно просветни братства, Македонския научен институт, Илинденската организация, Съюза на македоно-одринските опълченски дружества и Македонския женски съюз.[1]

„Декларация на емигрантските македонски организации“
Факсимиле от декларацията с печатите и подписите на организациите
Факсимиле от декларацията с печатите и подписите на организациите
АвторМакедонски културно просветни братства,
Македонски научен институт,
Илинденска организация,
Съюз на македоно-одринските опълченски дружества,
Македонски женски съюз
Първо издание15 юли 1940 г.
София, България
Оригинален езикбългарски
Жанрдекларация

Декларацията гласи:

Управителните съвети на Съюза на македонските културно-просветни братства в България, на Македонския научен институт, на Илинденската организация, на Македоно-одринското опълчение и на Македонския женски съюз считат за свой дълг да направят следната декларация:

Свободната част на българския народ и българите от и в Македония са дали безброй кървави жертви в многобройните въстания и във войните за освобождение на Македония от турското, а впоследствие от сръбското и от гръцкото иго.

Ето защо днес, когато съдбините и политическите граници на народите в Европа ще се определят за столетия, ние считаме, че Македонският въпрос трябва да се постави за разрешение пред меродавните фактори в България и в чужбина така:

Македония, целокупна и неделима в нейните географски граници, да се прибере към майката отечество България, като не се допусне никакъв дележ.

15 юли 1940 г.

  • Председател на Макед. културно-просв. и благотв. братства

Коста Николов, генерал о. з.

  • Председ.на Македон. науч. институт

проф. Н. Стоянов

  • Председ. Илинденската организация

Лазар Томов

  • Председ. на Съюзна на македоно-одринските опълченски дружества

Милан К. Дамянов

  • Председ. на Македон. женски съюз

д-р Злата Сарафова[2]

  1. Хр., К. Декларацията // Илюстрация Илиндень XIII (4 (124). София, Издание на Илинденската Организация, априлъ 1941. с. 4-5.
  2. Хр., К. Декларацията // Илюстрация Илиндень XIII (4 (124). София, Издание на Илинденската Организация, априлъ 1941. с. 5.