Доспат (община)

община в България
Вижте пояснителната страница за други значения на Доспат.

Община Доспат се намира в Южна България и е една от съставните общини на област Смолян. От 2015 г. Кмет на Община Доспат е инж. Елин Радев.

Доспат (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Смолян
Площ282.7 km²
Население8 757 души
Адм. центърДоспат
Брой селища8
Сайтwww.dospat-bg.com
Управление
КметЕлин Радев
(ГЕРБ; 2015)
Общ. съвет13 съветници
  • ГЕРБ (6)
  • РБ (4)
  • ДПС (3)

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината се намира в най-западната част на област Смолян. С площта си от 282,697 km2 е 5-а по големина сред 10-те общини на областта, което съставлява 8,85% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е средно и високо планински и се простира в югозападната част на Западните Родопи.

На нейната територия попадат участъци от три орографски единици, които са съставни части на Западните Родопи.

На север, в пределите на общината попада крайната, най-висока западна част на Девинска планина. На 2 km южно от язовир Широка поляна, на границата с община Батак се издига връх Пчеларница 1688,5 m, най-високата точка на планината и на общината.

От северозапад на югоизток, североизточно и източно от долината на река Доспат се простира участък от най-дългия родопски рид – Велийшко-Виденишкия дял. Югозападно от село Змеица, на границата с община Борино се издига връх Виденица (Гьоз тепе, 1652,5 m), а на около 3 km североизточно от град Доспат – връх Даа (1652,6 m).

Най-западния район на общината, попадащ в големия завой на река Доспат се заема от крайните югоизточни разклонения на най-западния родопски рид – Дъбраш, представен тук с най-високите си части – Беслетското било. Югоизточно от язовир Доспат се намира най-високата му точка на територията на община Доспат – 1610,4 m.

Минималната височина на община Доспат от 574 m н.в. се намира в крайния ѝ югозапад, на границата с Гърция, в коритото на река Доспат.

Основна водна артерия на община Доспат е река Доспат (ляв приток на Места). Западно от град Доспат на реката е изградена преградната стена на втория по големина български язовир – Доспат, като в пределите на общината попада неговата долна, югоизточна половина. След изтичането си от язовира реката завива на юг, преминава през къса теснина и навлиза от север в малката Барутинска котловина. След устието на най-големия си приток Сърнена река (Караджадере) Доспат завива на югозапад и навлиза в тесен пролом със стръмни и голи склонове. При разклона за селата Црънча и Бръщен прави завой на запад, след 3 км – на северозапад, а при устието на Осинска река – остър завой на юг. Оттук нататък долината ѝ добива проломен характер и по нея преминава участък от границата с община Сатовча. На около 4 km югозападно от село Бръщен реката навлиза в гръцка територия.

Втората по значение река в общината е Сърнена река (Караджадере, 39,2 km), ляв приток на река Доспат. Нейното горно течение се намира на територията на община Батак и навлиза в община Доспат там където и Републикански път II-37 навлиза в нея. Тече в югоизточна посока в дълбока гъсто залесена долина. Западно от село Змеица остро завива на югозапад, като долината ѝ се разширява и склоновете ѝ са заети от обработваеми земи. Минава южно от село Късак, навлиза в малката Барутинска котловина и в село Барутин се влива отляво в река Доспат.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 9116 100,00
Българи 4469 49,02
Турци 65 0,71
Цигани 31 0,34
Други 309 3,39
Не се самоопределят 290 3,18
Не отговорили 3952 43,35

Движение на населението (1934 – 2021)

редактиране
Община Доспат
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 4140 5372 6370 8696 8845 9754 10489 10276 9116 7510
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени места

редактиране

Общината има 8 населени места с общо население от 7510 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Доспат, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2023 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2023 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Барутин 1495 54,946 Късак 786 38,231 Касъка
Бръщен 823 30,914 Любча 772 20,037
Доспат 2067 69,196 Црънча 543 11,963
Змеица 1144 34,643 Аланджиево Чавдар 276 22,767 Чавдар махле, Чавдарица
ОБЩО 7906 282,697 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Аланджиево на с. Змеица;
– преименува с. Касъка на с. Късак;
– преименува с. Чавдар махле на с. Чавдарица;

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 50,3 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране