Сатовча (община)

община в област Благоевград
(пренасочване от Община Сатовча)

Община Сатовча се намира в Югозападна България, съставна община на област Благоевград.

Сатовча (община)
      
Общи данни
ОбластОбласт Благоевград
Площ332.59 km²
Население16 003 души
Адм. центърСатовча
Брой селища14
Сайтwww.satovcha.bg
Управление
КметАрбен Мименов
(ДПС; 1999)
Общ. съвет17 съветници
  • Движение за Права и Свободи - ДПС (7)
  • ПП ГЕРБ (4)
  • Граждани за общината (4)
  • Коалиция “Продължаваме промяната - Демократична България” (2)
Сатовча (община) в Общомедия
Географска карта на община Сатовча

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината заема крайната югоизточна част на област Благоевград. Административните ѝ граници са следните:

Площта на общината е 332,591 km2, която ѝ отрежда 11-о място в област Благоевград и съставлява 5,16% от цялата площ на областта. Административен център е село Сатовча. Общината включва още 13 други села, 9 от които са центрове на кметства: Вълкосел, Годешево, Туховища, Слащен, Кочан, Ваклиново, Фъргово, Осина и Плетена, а останалите 4 села са без свое кметство: Жижево, Крибул, Долен и Боголин.

Релеф, води

редактиране

Преобладаващият релеф е планински и полупланински със средна надморска височина около 1000 m. Цялата община заема части от югозападните склонове на западнородопския рид Дъбраш с най-висока точка връх Бойчеви скали – 1731 m (виж приложената топографска карта). Най-ниската точка на общината е в коритото на река Места, на държавната ни граница, при навлизането на реката в гръцка територия – 407 m н.в.

Цялата територия на общината попада във водосборния басейн на река Места. Тя протича в най-южната част на общината, по границата с община Хаджидимово и Република Гърция и в община Сатовча получава само леви притоци – Чечка Бистрица, Селски дол, Дупекдере, Скендере, Бабински дол, Дупелски дол и други по-малки. Втора по значение река в общината е река Доспат (ляв приток на Места, на гръцка територия), която протича в югоизточната част, по границата с община Доспат и Република Гърция. Нейни основни притоци са Осинска и Кочанска река. Като цяло водните ресурси на общината са по-богати в северната ѝ част.

Климатът е преходно-средиземноморски с подчертано планинско влияние във високите части. Средната годишна температура е около 10 °C. През зимата се образуват температурни инверсии. Преобладават пролетно-летните и есенно-зимните валежи.

Горският фонд обхваща по-голямата част от общината – 187 983 дка. Той е богат на иглолистни (бор, смърч и др.) и широколистни (бук, дъб, бреза и др.) дървесни видове. В северната част на общината, в землището на село Плетена е разположен резерватът „Конски дол“, в който се опазват вековни букови и смърчови гори. Тук е и ДГС „Дикчан“ стопанисващо голяма част от горския фонд на общината.

Географското местоположение, надморската височина, климатът, растителността и други природни фактори създават условия за живот на почти всички видове дивеч в България. Най-голямо разпространени по територията на общината заемат видовете заек, дива свиня, сърна, благороден елен, дива котка, лисица, белка, муфлон, глухар, златка, кафява мечка, вълк и мн. др.

Население

редактиране
Година Брой на населението
1999 19 495[1]
2005 18 997[1]
2011 15 444[1]
2021 13 422[1]
Религии в община Сатовча (2021)
Религиозна група процент
мюсюлмани
  
87.4%
християни
  
6.4%
други и неопределени
  
6.2%


Етноси в община Сатовча (2021)
Етническа група процент
българи
  
59.5%
турци
  
7.9%
цигани
  
1.7%
други и неопределени
  
28.4%

Броят на населението на община Сатовча включва 14 села. Общият брой на населението е 19 495 души към 31 декември 1999 г., което е 5,2% от населението на област Благоевград. Демографските промени, настъпили в последните години в България, обуславят значителното намаление на населението, което се свива на 15 444 д. през 2011 г. и 13 422 през 2021 г.

Етническа група (2021):[2] българи: 7 995 (59,5 %),
турци: 1 057 (7,9 %), цигани: 230 (1,7 %), други: 4140 (28,4%)

Вероизповедания

редактиране

Мнозинството от населението на общината са мюсюлмани - 87,4% (2021 г.). Те населяват всички села в общината, като в 12 от тях са единствена религиозна група. Християни в община Сатовча живеят в селата Сатовча и Долен, като в първото съставляват 1/3 от общото население, а във второто – 1/2.

Мюсюлманите разполагат с 18 религиозни храма на територията на общината, а християните – с 2 православни и 1 евангелистка църква.

Численост

редактиране

(По данни от 2021 г.):[3]

Население на община Сатовча по постоянен и настоящ адрес по ГРАО[4]
Година Постоянен адрес Настоящ адрес
1998 19474 18302
1999 19461 18256
2000 19366 18217
2001 19045 17787
2002 19093 17771
2003 19044 17666
2004 19029 17587
2005 19016 17520
2006 18998 17452
2007 18973 17399
2008 19015 17345
2009 19029 17153
2010 19019 16851
2011 18972 16578

Населени места

редактиране
Списък на населените места в община Сатовча, население и площ на землищата им.[5]
Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население (2021 г.) Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Боголин 428 5,344 Крибул 358 11,029 Крабул
Ваклиново 784 13,522 Марулево Осина 372 25,543
Вълкосел 2438 29,506 Плетена 1466 54,076
Годешево 707 11,456 Сатовча 1738 55,373
Долен 300 29,294 Слащен 1322 20,975
Жижево 311 14,668 Туховища 690 17,151
Кочан 2136 32,783 Фъргово 372 11,871
ОБЩО 13422 332,591 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране

Транспорт

редактиране

През общината преминават частично 2 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 36,9 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране