Тази статия е за рода растения. За музикалния стил вижте Дъб (музикален стил). За други значения вижте Дъб (пояснение).

Дъбът (Quercus) е род покритосеменни двусемеделни растения[1], част от семейство Букови. Родът включва няколкостотин вида широколистни дървета и храсти, разпространени в Северното полукълбо. Среща се от студените ширини до тропичните райони на Азия и Северна Америка и включва както листопадни, така и вечнозелени видове. Плодовете на дъбовете са тип орех, наричани жълъди.

Дъб
Класификация
царство:Растения (Plantae)
отдел:Васкуларни растения (Tracheophyta)
(без ранг):Покритосеменни (Angiospermae)
(без ранг):Еудикоти (eudicots)
(без ранг):Розиди (rosids)
(без ранг):Фабиди (fabids)
разред:Букоцветни (Fagales)
семейство:Букови (Fagaceae)
род:Дъб (Quercus)
Научно наименование
Linnaeus, 1753
Дъб в Общомедия
[ редактиране ]

В България се срещат между 10[2] и 18 вида, в зависимост от ранга и актуалния статут на разглежданите таксони; по-голямото число включва съществени подвидове, разновидности и форми, които в отделни класически или български източници са третирани като самостоятелни видове. Основните диворастящи представители на рода в България са: цер (Quercus cerris), пърнар (Quercus coccifera), обикновен горун (Quercus dalechampii), благун (Quercus frainetto), лъжник (Quercus hartwissiana), зимен дъб (Quercus petraea), рилски дъб (Quercus protoroburoides), космат дъб (Quercus pubescens), летен дъб (Quercus robur) и македонски дъб (Quercus trojana).

Галерия редактиране

Вижте още редактиране

Източници редактиране

  1. Делков, Недялко. Дендрология. София, Земиздат, 1988. с. страница 140.
  2. ((en)) Report from the Oak ICRA checklist. IOS. Посетен на 17 ноември 2018.