Езера в България

Уикимедия списък

В България има над 400 езера с обща площ от 95 km. Според вида си те се делят на: тектонски, карстови, свлачищни, високопланински, крайречни и крайморски. Това е списък на естествените езера в България, подреден по азбучен ред и по водосборни басейни. За изкуствените може да видите язовири в България.

Списък по азбучен ред редактиране

А – Б – В – Г – Д – Е – ЖЗ – И – Й – К – Л – М – НО – П – Р – С – Т – У – ХЧ – Ш – Ю – Я


А редактиране

Б редактиране

В редактиране

Г редактиране

Д редактиране

Е редактиране

Ж редактиране

З редактиране

И редактиране

Й редактиране

К редактиране

Л редактиране

М редактиране

Н редактиране

О редактиране

П редактиране

Р редактиране

С редактиране

Т редактиране

У редактиране

Х редактиране

Ц редактиране

Ч редактиране

Ш редактиране

Ю редактиране

Я редактиране

Списък на езерата по водосборни басейни редактиране

Според Закона за управление на водите, поречията на реките Искър, Осъм и Вит попадат в Дунавския район за управление на водите, езерата край Черно море – в Черноморския, поречието на Марица – в Източнобеломорския, а поречията на Места и Струма – в Западнобеломорския район за управление на водите.[1]

Поречие на река Искър редактиране

Поречие на река Осъм редактиране

Поречие на река Дунав редактиране

Поречие на река Вит редактиране

Черноморски басейн редактиране

Поречие на река Марица редактиране

Поречие на река Струма редактиране

Поречие на река Места редактиране

Най-големи езера редактиране

Езеро Площ
(km2)
1 Бургаско езеро 27,6 – 28,99
2 Варненско езеро 17 – 19
3 Атанасовско езеро 15 – 17
4 Белославско езеро 8 – 10
5 Поморийско езеро 6,5 – 8,5
6 Дуранкулашко езеро 3,4 – 4,05
7 Рабишко езеро 3,2 – 3,25
8 Сребърна 2 – 2,5
9 Узунгерен 2,1 – 2,111
10 Опицветско блато (Езеро Блатото, Пущинака) 1,28
11 Челопеченско езеро 0,8 – 1,1
12 Голямо Враждебненско езеро 0,96
13 Шабленско езеро 0,8 – 0,9
14 Езерецко езеро 0,7 – 0,72
15 Чепинско езеро 0,63 – 0,7
16 Орловско блато (Орлово езеро, Карталийско блато) 0,55
17 Скаленско езеро 0,53
18 Обручище 0,52
19 Негованско езеро 0,45 – 0,505
20 Миленково езеро 0,34 – 0,5
21 Смрадливо езеро 0,212 – 0,24
22 Голямо Орманско езеро 0,21 – 0,24
23 Шабленска тузла 0,2 – 0,24
24 Инджекьойско езеро 0,2 – 0,235
25 Горно Габренско езеро 0,2072
26 Звъничевски вир 0,19 – 0,205
27 Маслашко езеро 0,2
29 Еневото (Докузашко) езеро 0,19
30 Горно Рибно езеро 0,176 – 0,18
31 Казиченско (Западно Казиченско) езеро 0,17
32 Кючуково езеро 0,1685
33 Гъ́рлата 0,165
34 Голямо Писаровско езеро 0,16 – 0,163
35 Средно (Малко) Скаленско езеро 0,16
36 Чукуровско (Долно Габренско) езеро 0,155
37 Оризарско езеро 0,15
38 Балчишка тузла 0,1 – 0,14
39 Попово езеро 0,124 – 0,132
40 Кулашко (Сарафовско) езеро 0,127 – 0,131

Източници редактиране