Рилска река

река в България

Рилската река е река в Западна България, област Кюстендил, общини Рила и Кочериново, ляв приток на река Струма. Дължината ѝ е 51 km, която ѝ отрежда 83-то място сред реките на България. Отводнява южните склонове на Северозападния, северните склонове на Югозападния и западните склонове на Централния дял на Рила.

Рилска река
Рилска река
Рилска река
42.1094° с. ш. 23.4933° и. д.
42.0617° с. ш. 23.0275° и. д.
Местоположение
– начало, – устие
Общи сведения
МестоположениеБългария
Област Кюстендил
Община Рила
Община Кочериново
Дължина51 km
Водосб. басейн392 km²
Отток6,26 m³/s
Начало
МястоГорно Рибно езеро
Рила
Координати42°06′33.84″ с. ш. 23°29′35.88″ и. д. / 42.1094° с. ш. 23.4933° и. д.
Надм. височина2225 m
Устие
Мястоляв приток на СтрумаБяло море (Егейско море)
Координати42°03′42.12″ с. ш. 23°01′39″ и. д. / 42.0617° с. ш. 23.0275° и. д.
Надм. височина346 m
Рилска река в Общомедия

Рилска река изтича от североизточния ъгъл на Горното Рибно езеро, на 2225 m н.в., в циркуса, разположен между върховете Йосифица (2697 m) на изток, Канарата (2691 m) на юг и Кьоравица (2612 m) на запад в Централния дял на Рила. След като изтече и от Долното Рибно езеро и приеме отдясно притока си Маринковица, завива на запад-северозапад под името Манастирска река. Прави голяма изпъкнала на север дъга, завива на югозапад и след устието на най-големия си приток Илийна река (ляв) тече вече в западна посока под името Рилска река. До излизането си от планината при град Рила долината ѝ е дълбока и силно залесена. След град Рила завива на югозапад и навлиза в най-южната част на Дупнишката котловина, т.нар. Долно Дупнишко поле (Кочериновско поле), където долината ѝ става широка и плитка. След около 10 km се влива отляво в река Струма, на 346 m н.в., на 400 m югозападно от квартал „Левски“ на град Кочериново.

Площта на водосборния басейн на реката е 392 km2, което представлява 2,27% от водосборния басейн на река Струма. Границите на водосборния ѝ басейн са следните:

Основни притоци: → ляв приток, ← десен приток

 • ← Маринковица
 • → Гелска река
 • → Рупа дере
 • → Тахчийско дере
 • → Бричеборско дере
 • ← Друшлявица
 • ← Калугерски дол
 • ← Павлов дол
 • Илийна река
 • → Череша дере
 • → Ломница
 • ← Елешница
 • → Шереметя
 • ← Калин
 • → Дяволски води
 • ← Каменица
 • → Тъмното дере
 • → Стамов Андък
 • → Кобилишко дере
 • ← Горанина река
 • → Мечаро
 • ← Логотица
 • ← Лекишевица
 • → Каменица
 • ← Рилица
 • → Гръчковец
 • → Буковец

Реката е с преобладаващо снежно-дъждовно подхранване с късно пролетно пълноводие (май-юни) и зимно маловодие (февруари). Среден годишен отток при село Пастра – 6,26 m3/s, в устието – 3,35 m3/s.

Долината на Рилска река и Рилски манастир; поглед от Елени връх

По течението на реката в са разположени 6 населени места, в т.ч. 1 град и 5 села:

Голяма част от водите на реката в горното и средното течение са използват за електродобив във ВЕЦ „Пастра“ и ВЕЦ „Рила“, а в Дупнишката котловина – за напояване.

По долината на реката преминава целият участък от 38 km на третокласния път № 107 от Държавната пътна мрежа от Кочериново до Рилския манастир.

На десния бряг на реката, на 4,8 km след устието на Илийна река се намира най-големият и един от най-старите български манастири – Рилският, който през 1961 г. е обявен за исторически паметник на културата и заедно с близките си околности се оформя в национален обект на вътрешен и международен туризъм.

В долното си течение реката, бидейки българо-османска граница от 1878 до 1912 година, е северна граница на историко-георгафската област Македония.

Вижте също редактиране

Топографска карта редактиране

Източници редактиране

 • Мичев, Н и Ц. Михайлов, И. Вапцаров и Св. Кираджиев, Географски речник на България, София 1980 г., стр. 167.