Етимологична фигура

Етимологичната фигура е синтактична конструкция, при която думи с еднакъв корен са свързани в израз. Подобен термин е полиптотонът.

ПриложениеРедактиране

Този похват е характерен както за фолклорните песни, така и за личното творчество, например:

Струна невеста РАНО ПОДРАНИ …

фолклорна песен

там, дето баща и братя
ЧЕРНИ ЧЕРНЕЯТ за мене.

Христо Ботев, „На прощаване“

ДЕН ДЕНУВАМ — кътища потайни
НОЩ НОЩУВАМ — пътища незнайни

Пейо Яворов, „Хайдушки песни“, в стихосбирката „Подир сенките на облаците“

В по-редки случаи етимологичната фигура е синтактична конструкция, в която се свързват непосредствено думи, еднакви в смислово отношение[1].

Основно средство, използвано при етимологичните фигури, е тавтологията.

Защо се използва?Редактиране

Когато е сполучливо съчетаването на думи с еднакви корени и повторението им, се набляга върху смисъла и се създава благозвучие.

Видове съчетания на думи в етимологични фигуриРедактиране

Думи с еднакъв коренРедактиране

… че ѝ се МРЕЖА ЗАМРЕЖИ,
че ѝ се ДРЕМКА ДОДРЕМНА. …

„Залюбил Стоян Борянка“, народна песен

… ДЮКЯНДЖИИ в ДЮКЯН седяха,
червено вино пиеха,
ТЮТЮНДЖИИ ТЮТЮН дробеха…

„На мене ми е мило и драго“, народна песен
  • сказуемо и допълнение (глагол и съществително име):

Троица братя ГРАДА ГРАДЕХА…

„Струна невеста“, народна песен
  • сказуемо и обстоятелствено пояснение (наречие и глагол):

РАНО РАНИЛА Гергана,…

Петко Р. Славейков, „Изворът на Белоногата“
  • определение на подлога или определение на допълнението (прилагателно име и съществително име):

… и не съм НЕМА НЕМИЦА,
нито съм СЛЕПА СЛЕПИЦА…

„Слънчева женитба с хубава Грозданка“, народна песен

Да кацна, боже, да кацна
на тия ТЪМНИ ТЪМНИЦИ…

„Иринка сиво гълъбче“, народна песен
  • наречие с наречие:

Завлякоха сиво стадо,
сиво стадо три хилядо,
завлякоха татък долу,
татък ДОЛУ НАНАДОЛУ…

Народна песен

Думи с еднакво смислово значениеРедактиране

И на гроба, ой нерадост,
опустяла младост,
КРЪСТОКЛОНЕ — КРЪСТ юнашки
и пиле на кръста.

Пейо Яворов, „Хайдушки песни“, IV.

ИзточнициРедактиране

  1. „Речник на литературните термини“. Наука и изкуство. С., 1980, стр. 290.