Кайъ

Огузко племе

Кайъ е огузко тюркско племе, част от племенния съюз Бозок.

Племенен символ

Има сведения, че преди придвижването си на запад поради нашествието на монголите, това племе живее в Централна Азия, близо до Балх, в днешен Афганистан. С пристигането си в района на Близкия изток и Кавказ, те стават васали на Джелал ад-Дин Манкбурн в Хорезм. По-късно кайъ се преселва в Рум по времето на Иконийския султанат при управлението на Кей-Кубад I, който предоставил на войнственото племе малко владение около Сьогют в Северозападна Мала Азия, на границата с Византия.