Отваря главното меню
държавата на Oguz Yabgu в Казахстан, 750 – 1055

Огузите или тюрк огуз са номадско племе в южноплеменна общност в Западнотюркския хаганат.
Огузката тюркска племенна конфедерация условно наречена държава на Огуз Ябгу (Oghuz Yabgu) през ранния средновековен период се е намирала в Централна Азия.
Името „огуз“ е общата тюркската дума за „племе“. Огузите мигрирали на запад от района на Джети-Су след противопоставяне с разклонението карлък на уйгурите.
В днешни дни за преки потомци на огузите се смятат жителите на Турция, Туркменистан, Азербайджан, Гагаузия и Ирански Азербайджан като техният език принадлежи към Огузката група езици от семейството на тюркските езици.

През IX век, огузите от Аралските степите изместват печенегите от региона на реките Емба и Урал в посока запад. През X век те вече обитават степите на реките Сари-Су, Тургай, Eмба и земите на север от езерото Балхаш в днешен Казахстан. [1] През 921 г. земите им са посетени от арабският пътешественик Ибн Фадлан. Той записва името на това тюркско племе като ал-Гузия и ги описва като чергари, живеещи в дървени или плъстени разхвърляни нехигиенични жилища. Хронистът добавя, че огузите имат нисък морал, непочитат Аллах и нищо не може да ги респектира освен по-възрастните, към които често се обръщат за съвет, смятайки го за свещен. Според ибн Фадлан при несправедливост и неприятност огузите призовават своя бог Тенгри[2] и имат асно формулирани обичаи относно женитбата, гостоприемството и погребението. Според ибн Фадлан Царят на тюрките-огузи носи титлата Ябгу, а неговият заместник – Кударкин.

След разпадането на Огуз Ябгу през XI век една част от огузите влизат в Персия, приемат исляма и полагат началото на Селджукската държава. Осман I, оновател на Османската империя, е наследствен лидер на племето кайъ, известно и като кайтаг, също принадлежащ към огузките родове.
Кайъ използват за свой племенен знак такъв, много сходен с ипсилона с две хасти на древните българи: IVI ~ IYI. Знакът може да се види изобразен на меча на Осман I в музея „Топкапъ“ в Истанбул.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране