Каньоните са големи проломи – релефни форми, образувани под действието на течащите води, най-често реки. Образуват се от ерозията, причинявана от води на реки.

Каньоните са характерни за платата. Размерите на каньоните са различни. Някои от тях са голяма туристическа атракция.

ОбразуванеРедактиране

Повечето каньони се образуват от влиянието на продължителна ерозия в плато. Скалите се образуват, защото по-твърдите пластове скали, които са устойчиви на ерозия, остават изложени като стени на долината.

Каньоните се срещат много по-често в сухи, отколкото във влажни райони, защото физичното износване има по-голям ефект в сухи зони. Вятърът и водата от реката се комбинират, за да изрежат по-малко устойчивите материали, като например глинести шисти. Замразяването и разширяването на водата също допринася към процеса на създаване на каньони. Водата прониква в пукнатини между скалите и замръзва, избутвайки скалите една от друга и накрая причинявайки откъсването на големи парчета от стените на каньона.[1] Стените на каньоните често са съставени от устойчиви пясъчници или гранити. Понякога големи реки преминават през каньони в резултат от постепенно геоложко повдигане. Такива реки се наричат „затворени“, защото не са способни лесно да променят курса на течението си.

Каньоните често се образуват в райони на варовикови скали. Тъй като варовикът е разтворим до известна степен, пещерни системи се образуват в скалите. Когато те се разпаднат, остава каньон.

ИзточнициРедактиране