Кола Нича или Ничя (на румънски: Cola Nicea) е арумънски и български революционер, войвода на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Кола Нича
Cola Nicea
арумънски революционер
Четата на Кола Нича, пръв вдясно, в 1907 г. Фото Братя Манаки
Четата на Кола Нича, пръв вдясно, в 1907 г. Фото Братя Манаки
Роден
1886 г.
Етносарумъни[1]
Кола Нича в Общомедия

Биография редактиране

 
Четата на Кола Нича с граждани в Бер
 
Печат на Воденско - Берска чета

Кола Нича е роден във влашко семейство в град Бер, тогава в Османската империя. През 1903 година участва в Илинденско-Преображенското въстание, а след това със собствена чета отбранява влашкото население срещу Гръцката въоръжена пропаганда в Македония.[2]

През август 1906 година Георги Мучитанов влиза с чета от власи в Паяк планина и предава ръководството ѝ на Михаил Хандури. Това са Косту Дабижа, Таки Динчя и Наум Петрушевски от Крушево, Унчю Дамаш и Георги (Йори) Гаки Доду от Гопеш, и Наки Кузман от Маловища, а към тях се присъединяват още Христо Преш от Негован, Никола Макри и Муша Дарлаяни от Доляни, Кола Нича и Янчу Пендифунда от Бер, Христо Гичя Рошо от Патичино и Мита Здру от Къдрево.[3] Четата се разделя на две, като действат във Воденско, Ениджевардарско и Берско около 2 години. Четата разполага със собствен печат, на който пише „Влашка Берско – Воденска чета на ВМОРО – Централисти“.[4][5] След Първата световна война се заселва в Добрич, в придадената към Румъния Южна Добруджа, а след Крайовската спогодба от 1940 г. и връщането й на България, преминава в Констанца в северната й част, останала в Румъния.

По-късно спомените на Коле Нича са записани и издадени от румънския поет Кола Каратана, а Димо Наун Димчев ги издава на македонска литературна норма под заглавие „Дневникот на Арматолот“[6].

Външни препратки редактиране

  • Nicea, Cola. Memorii. Biblioteca Culturii Aromâne. Proiect Avdhela. (на румънски)
  • Nicea, Cola. Memorii. Biblioteca Culturii Aromâne. Proiect Avdhela. (на румънски)

Бележки редактиране

  1. www.researchgate.net
  2. Писма: За братски односи помеѓу Македонците и Власите, Александар Донски[неработеща препратка], star.utrinski.com.mk, 16.10.2006 г.
  3. Costu Dabija, Tachi Dincea and Naum Petrushevski, all four from Krushevo, Unciu Damash and Ioryi Gachi Dodu from Gopesh and Nachi Cuzman from Malovishta, Hrista Presh from Negovan, Nicola Macri and Musha Darlaiani from Doliani, Cola Nicea and Iancu Pendifunda from Veria, Hristo Chicea Rosho from Paticina and Mita Zdru from Candrova.
  4. Vlach Veria – Vodena band of IMRO – Centralists
  5. Minov, Nikola. The Aromanians and IMRO, в: Macedonian historical review, vol.2, 2011, стр.191-193.
  6. Донски, Александър. Грчкиот терор против власите во Епир и Македонија (1), www.mn.mk, 28.12.2011 г.