Кумановското клане (на македонска литературна норма: Масакрот во Куманово) е масов разстрел на 48 осъдени лица през януари 1945 година от страна на службите за сигурност на Югославия (ОЗНА).

Кумановско клане
Част от Македонски въпрос
МястоКуманово
Времеянуари 1945 г.
Целликвидиране на българщината
Смъртни случаи48
ИзвършителОЗНА

На 14 януари 1945 година 48 лица от Куманово и околията са осъдени с присъда на военнополевия съд в Куманово. Лицата са отведени на тайно място и са разстреляни като „сътрудници на окупатора“.[1] Според Коста Църнушанов част от тях са осъдени като привърженици на великобългарската кауза. Той дава следния списък:

Номер Име От Години Забележка
1. Йосиф Андонов Куманово 44 според обвинението „голям привърженик на великобългарската кауза“, проявен през кралския режим в Македония, като член на ММТРО
2. Кръстю Лазаров Конюх виден войвода на ВМОРО и ВМРО
3. Димитър Алексиев Атанасов Кратово 58
4. Борис Лазаров Зафиров-Муто Куманово 22
5. Тодор Стойчев Сопотски Сопот 60 виден войвода на ВМРО
6. Петър Андонов Кралевски Куманово 48
7. Христо Атанасов Петров-Шаика Куманово 32
8. Тренко Петров Джимревски Куманово 38
9. Киро Костов Атанасов-Мургашански Куманово
10. Стоян Летков Атанасовски-Новоселски Новоселяни 38[2]
11. Страхил Стойчев Апостолски Ругинци 30
12. Стойче Спасов Стоименов Орашац 45
13. Игнат Манев Мангъров Кратово 64 деец на ВМРО
14. Стефан Велков Атанасов Талашманци 66
15. Трайко Герасимов Арсов Горно Кратово 25
16. Александър Иванов Цеков Горно Кратово 57 известен с популярното име Санде Върлото
17. Радивой Даков Арсовски Гризилевци 59
18. Иван Попстоицев Велков Крива Паланка 40
19. Антон Димитров Узунов Милутинци 53 според вестника „великобългарски фашист“, бивш комита
20. Славко Спиров Иванов Кратово 33
21. Теодосий Джартов бивш български учител и член на БАК, кмет на Куманово. В списъка на осъдените фигурира под № 21.[3] Скача от прозореца на къщата си при опит да бъде заловен и отведен от властите.
22. Богдан Шекерджийски Куманово не фигурира в списъка[4]
  1. Македонска енциклопедија, том II. Скопје, Македонска академија на науките и уметностите, 2009. ISBN 978-608-203-024-1. с. 925. (на македонска литературна норма)
  2. Църнушанов, Коста. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992. с. 246.
  3. "Нова Македонија бр.34,21 јануари 1945 г. Воениот суд на скопската военна област при кумановскиот воен сектор,со своја пресуда од 14 јануари 1945 г. ги осуди на смрт следниве македонци:... № 21. Теодосиј Џартов 50 г.-кмет на Куманово.
  4. Църнушанов, Коста. Македонизмът и съпротивата на Македония срещу него. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1992. с. 247.