Леринско благотворително братство

патриотична и благотворителна обществена организация на македонски българи района на Леринско

Леринското благотворително братство „Свобода“ е патриотична и благотворителна обществена организация на македонски българи от района на Леринско, съществувала в българската столица София отпреди 1913 година.

Леринско благотворително братство
Устав на Леринското братство
Устав на Леринското братство
Информация
Тип благотворителна организация
Основана преди 1913 г.
Закрита 1950 г.
Правно положение несъществуваща
Седалище София
Официални езици български
Ръководител Сребрен Поппетров, Илия Гулабчев и други

ИсторияРедактиране

 
Табло с падналите дейци на ВМОРО и ВМРО от Леринско
 
Некролог на Димитър Михайлов от Леринско благотворително братство „Свобода“

През 1913 година от името на братството Наум Христов, Хр. Георгиев, Н. Нацев и Кузман Чеков подписват Мемоар от костурско-леринско-кайлярската емиграция в София.[1]

На учредителния събор на македонските бежански братства от ноември 1918 година делегат от Леринското братство е Сребрен Поппетров.[2]

Членове на братството са още Иван Гочев[3] и Лазар Гошев, делегат на братството на Седмия конгрес на Съюза на македонските емигрантски организации от 1928 година.[4]

Леринското братство приема официално устава си в София на 20 февруари 1932 година.[5] През септември 1934 година протестен протокол срещу Деветнадесетомайския преврат от името на Леринското братство подписва Илия Гулабчев.[6]

През 1941 година председател на братството е Антон Гошев.[7]

БележкиРедактиране

  1. Мемоаръ отъ Костурско-Леринско-Кайлярската емиграция въ София. До Господина Прѣдседателя на Министерския Съвѣтъ на Царство България. София, Царска придворна печатница, 23 април 1913 г. с. 8. Посетен на 22 април 2015.
  2. Палешутски, Костадин. Македонското освободително движение след Първата световна война, 1918-1924, том 1. Издателство на Българската академия на науките, 1993. с. 65.
  3. Пътеводител по фондовете от личен произход, съхранявани в Централния държавен архив, Част I, А-Й. София, Държавна агенция „Архиви“, 2012. ISBN 978-954-9800-96-8. с. 217.
  4. Едно необходимо освѣтление. София, Печатница Борисъ А. Кожухаровъ, 1929. с. 9.
  5. "Устав на Леринското благотворително братство „Свобода“ в Ст. София", София, 1932 година, с.1
  6. Михайловъ, Иванъ. Спомени, томъ IV. Освободителна борба 1924 – 1934 г. (продължение). Indianapolis, IN, USA, Western Newspaper Publishing Co., Inc., 1973. с. 755.
  7. ЦДА, ф.1960к, оп.1, а.е.32, л.2